Arbeidsliv og ledelse

Økt sysselsetting fra januar til april

I april var det 23 000 flere i arbeid enn i januar i år. Overnatting- og serveringsbransjen, der mange unge jobber, sto for nesten halvparten av veksten.

Publisert Sist oppdatert

­Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse.

Fra januar til april i år ble det 4.000 færre arbeidsledige. I samme periode var det 0,3 prosent flere jobber.

Arbeidsledigheten gikk ned fra 3,4 prosent i januar 2022 til 3,2 prosent i april.

– I løpet av det siste året har det blitt 126 000 flere sysselsatte, og sysselsettingsandelen er på det høyeste nivået siden 2009, sier seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB, Tonje Køber.

Størst økning blant unge og innen hotell og servering

En tredjedel av økningen av de sysselsatte i løpet av året har kommet blant de unge i aldersgruppen 15-24 år. Denne gruppen utgjør kun rundt 13 prosent av alle sysselsatte.

– Overnattings- og serveringsvirksomhet, som er en næring der mange unge jobber, sto for nesten halvparten av veksten i antall jobber fra januar til april, sier Tonje Køber.

Økt sysselsetting og antall jobber

I hele landet er det 2 859 000 sysselsatte og 3 millioner jobber.

Ifølge NTB var det henholdsvis 2,6 millioner arbeidere og 2,8 millioner jobber, altså har antall arbeidere steget med 5,6 prosent, og antall jobber har steget med 6,8 prosent.

Powered by Labrador CMS