Arbeidsliv og ledelse

45.700 personer var registret som helt ledige ved utgangen av november. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

Nav: Arbeidsledigheten er fortsatt lav

Ved utgangen av november var 77.500 personer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det vil si 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert Sist oppdatert

­

45.700 personer var registret som helt ledige.

– Arbeidsledigheten holdt seg lav i november. Samtidig ser vi tegn til at arbeidsmarkedet svekkes noe. Etterspørselen etter arbeidskraft har gått sakte nedover det siste året, og antall nye arbeidssøkere fortsetter å øke, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i pressemelding.

700 per virkedag

I november ble det registrert 16.600 nye arbeidssøkere hos Nav. Det tilsvarer om lag 700 per virkedag. Personer som oppgir å ha mistet eller at de kommer til å miste jobben, utgjør den største gruppen med 32 prosent.

Antallet arbeidssøkere har holdt seg uendret eller økt innen fem yrkesgrupper fra oktober til november, mens ti grupper har hatt nedgang. Økningen er størst innen industriarbeid. Butikk- og salgsarbeid har den største nedgangen i antall arbeidssøkere.

Størst nedgang i Trøndelag og Nordland

Antallet arbeidssøkere gikk ned i de fleste fylker i november. Andelen helt ledige var høyest i Vestfold og Telemark, med 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Sammen med Trøndelag og Nordland hadde Troms og Finnmark lavest arbeidsledighet med 1,2 prosent hver.

Det er størst nedgang blant personer i alderen 60 år eller eldre. Ved utgangen av november var andelen helt ledige høyest blant personer i alderen 20–24 år.

Det ble registrert 43.400 nye ledige stillinger i løpet av november. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg, ingeniør- og IKT-fag, samt butikk- og salgsarbeid og undervisning.

I hovedstaden var det utlyst 8.569 ledige stillinger i november. Det er en nedgang på rundt 3.600 stillinger sammenlignet med samme måned i fjor. Her er det 7.483 personer som er arbeidsledig ved utgangen av november.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS