En ny undersøkelse viser at Storbritania er det landet i Europa som spiser mest frukt og grønt. Foto: Marte Garmann.
En ny undersøkelse viser at Storbritania er det landet i Europa som spiser mest frukt og grønt. Foto: Marte Garmann.

Briter spiser mer grønt enn nordmenn

Mange av oss bærer nok på noen fordommer om dårlig britisk kosthold, men ny undersøkelse viser at Storbritannia er det landet i Europa som ligger på topp i inntak av frukt og grønt. Hva er det britene har gjort som har løftet dem til det nivået de har i dag?

Publisert

- For første gang er det gjennomført en forbrukerundersøkelse der vi måler folks frukt- og grøntinntak relatert til anbefalingen om 5 om dagen i mange europeiske land. Undersøkelsen, som har fått navnet 5 a day Europe, er gjennomført av Kantar TNS på oppdrag fra Opplysningskontoret for frukt og grønt. De samme innsamlingsmetodene har blitt benyttet i alle land, og undersøkelsen er gjennomført på samme tid med nøyaktig samme spørsmålstilling. Det gir oss et sammenlikningsgrunnlag i forhold til andre land i Europa, forteller Tore Angelsen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Hensikten med undersøkelsen er først og fremst å få et så korrekt bilde som mulig på hvordan vi ligger an her i landet for å ha et praktisk verktøy for å måle utviklingen mot målsettingen om å øke inntaket med 20 % innen 2021. I tillegg kan det være lærerikt å få gode sammenliknbare tall fra Europa for å kunne lære av de beste.

Bare 1 av 4 personer i Norge spiser de anbefalte 5 om dagen

5 om dagen er et viktig kostholdsråd. Det er godt kjent og praktisk talt alle synes at ideen er god, men bare en av fire kommer i mål. Hvor trykker egentlig skoen? Er det kunnskap, tilgjengelighet eller viljen det står på?Hvordan står det til andre land det er naturlig å sammenlikne seg med?

Norge er best i Skandinavia, men vi ligger ikke så langt foran Sverige og Danmark. Andel av befolkningen som spiser minst 5 porsjoner frukt / bær og grønnsaker på daglig basis er ca. 24 % i Norge, ca. 19 % i Sverige og ca. 18 % i Danmark. Det er med andre ord ikke oppskriften fra våre nærmeste naboland vi trenger, så hvor ligger mulighetene?

- Vi ønsker nå å se nærmere på hvilke tiltak de har gjort i Storbritannia, og hva vi kan lære av disse, sier Guttorm Rebnes i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Fra tre til fem porsjoner om dagen er god samfunnsøkonomi

Den nye rapporten viser oss at vi i Norge i snitt spiser rett i overkant av tre av de anbefalte fem porsjonene vi har med andre ord et stykke igjen før vi når målet, men mange gode krefter trekker i samme retning.

I Intensjonsavtalen for tilrettelegging for sunnere kosthold har både industri og handel forpliktet seg til å bidra.

Det er positive helsegevinster for den enkelte og god samfunnsøkonomi om folk flest spiser litt mer fargerik mat. I Helsedirektoratets egen rapport Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd utgitt i mars 2016, har de regnet seg frem til en årlig samfunnskostnad ved ikke å spise 5 om dagen kan være 37,6 MRD NOK. Det er med andre ord ikke noen tvil om at det er lurt å iverksette tiltak for å øke konsumet.

- Vi ser med spenning frem mot møtet i Næringslivsgruppen til helseministeren torsdag 23. november, der vi håper at gode forslag til tiltak vil komme på bordet, avslutter Guttorm Rebnes.

Relevante linker:

Kostråd fra Helsedirektoratet

Intensjonsavtalen for tilrettelegging for sunnere kosthold

Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd

Powered by Labrador CMS