Cxense Display

Tines første kvinnelige styreleder: Marit Haugen fra Steinkjer

Marit Haugen er ny styreleder i Tine.

Årsmøtet i Tine har valgt Marit Haugen (48) til ny styreleder i Tine. Melkebonden fra Beitstad i Steinkjer har bred organisasjonserfaring fra landbruket.

Marit Haugen overtar som styreleder etter Trond Reierstad som har styrt Tine gjennom store endringer de siste ni årene. Hun skriver historie ved å være Tines første kvinnelige styreleder.

Marit er utdannet landbruksøkonom fra Ås (nåværende NMBU). Hun har jobbet i Landbruksdepartementet, vært jordbrukssjef og kommunesjef i Hjelmeland kommune, vært organisasjonssjef i Nord-Trøndelag Bondelag, og de fire siste årene styremedlem i Tine SA.

Gjør comeback i styret
Nils Asle Dolmseth fra Åfjord i Trøndelag, fikk fornyet tillit og ble gjenvalgt som nestleder. Han har bak seg fire år som styrets nestleder. Ny i styret er Nina Koltveit Sæther fra Surnadal i Møre & Romsdal. Hun har tidligere vært nestleder i styret. Etter at hun trakk seg i 2015, har hun sittet som styremedlem i flere av Tines datterselskaper.

Etter valgene på årsmøtet er styret slik sammensatt:
Marit Haugen, Steinkjer, leder, ny Nils Asle Dolmseth, Åfjord, nestleder, gjenvalgt Helge Arne Espeland, Jondal, styremedlem, gjenvalgt Solveig Bratteng Rønning, Rana, styremedlem, ikke på valg Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, styremedlem, ikke på valg Elisabeth Irgens Hogstad, Larvik, styremedlem, gjenvalgt Askild Eggebø, Finnøy, styremedlem, gjenvalgt Nina Kolltveit Sæter, Surnadal, styremedlem, ny Cecilie Bjørlo, Eid, styremedlem, ikke på valg Anders Johansen, Brønnøy, styremedlem, ikke på valg.

De fire ansatt-representantene i styret velges i egne valg, men er ikke på valg i år:
Tor Arne Johansen (NNN)
Jeffrey Thomas (NML)
Ottar Råd (Negotia, Naturviterne og Tekna)
Elin Aarvik (NNN)

Relaterte artikler