Tagged: Varehandel

Økt varekonsum i januar

Husholdningenes varekonsum økte med 0,3 prosent fra desember 2018 til januar 2019, viser sesongjusterte tall. Nedgang i bilkjøp bidro til å dempe oppgangen i varekonsumindeksen.

Over 5000 selskaper konkurs i 2018

Konkursåret endte dystert med en oppgang i antall konkurser på hele 10,6 prosent. Det viser tall fra analyseselskapet Experian. Imidlertid avsluttet året med positive signaler ettersom antall konkurser falt i både november og desember.

Avlyser konkursrekord

De siste 12 måneder har 6301 gått konkurs eller blitt tvangsavviklet. Det er ikke langt fra finanskrisen i 2009 hvor 6449 bedrifter gikk konkurs.

Detaljhandelen ned i februar

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,6 prosent fra januar til februar i år, viser sesongjusterte tall fra SSB. Dette skjer etter en nedgang på 0,3 prosent fra desember i fjor til januar i...