Tagged: Sylvi Listhaug

Kun 149 av 422 kommuner har svart Mattilsynet

DRIKKEVANN: Tilstanden på vannområdet i mange norske kommuner er bekymringsfull. Gjennomsnittlig 30 prosent av vannet lekker ut av vannledningene og det er store investeringsbehov. Folkehelseminister Sylvi Listhaug synes det er skuffende at bare 149...