Tagged: resultat

Fremgang for Orkla

ØKONOMI: Orklas driftsresultat økte med 7 prosent i tredje kvartal og endte på 1.444 mill. kroner. Driftsinntektene økte også med 7 prosent, til 10.880 mill. kroner. Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch har startet et prosjekt...

Resultatvekst for Nortura

ØKONOMI: Driftsresultatet øker med 318 millioner kroner hittil i år og 230 millioner kroner i andre tertial. Resultatet før skatt viser et overskudd på 172 millioner kroner. Lavere kostnader og et mer balansert marked...

Svakere økning på norske kjøpesentre

Olav Thon Gruppen er Skandinavias største kjøpesenteraktør og markedsleder både i Norge og Sverige. Ved årsskiftet eide Olav Thon Gruppen 78 kjøpesentre i Norge og Sverige, og forvaltet 21 sentre for andre eiere.

Resultat- og volumnedgang for TINE

Trenden med volumnedgang i de store meierikategoriene søtmelk, matlagingsprodukter og ost fortsatte i årets første tertial. Driftsresultatet ble 327 millioner kroner. Det er 141 millioner kroner lavere enn for samme periode i fjor.

Stabil vekst for Reitangruppen

  Reitangruppen omsatte i 2018 for NOK 95 mrd. inkludert franchisetakers omsetning. Økningen på NOK 6 mrd. tilsvarer en vekst på 6,6 prosent mot året før.

God vekst i et tøft marked

I 2018 økte antall kunder i NorgesGruppens butikker og handlekurvene ble større. Hele 1,2 millioner kunder var innom butikkene daglig, 150 000 flere enn for fem år siden. Det innebærer at flere forbrukere velger...

Svekket resultat for Nortura

Resultat før skatt er 9 millioner i minus i 2. tertial. Engangskostnader knyttet til omstilling er en viktig faktor.