Tagged: Orkla Confectionery & Snacks

Oppløftende for Orkla

Orklas driftsresultat (EBIT adj) økte med 14 prosent til 1.020 mill. kroner i 1. kvartal 2019. Driftsinntektene økte med 5 prosent til 10.176 mill. kroner.