Tagged: MFU

Coop Obs felt i MFU

Bruk av konseptet «Barnas Uker» i kombinasjon med markedsføring av snacks og godteri ansett som brudd på MFUs retningslinjer.

McDonalds felt i MFU

Forbrukerrådet har klaget inn McDonalds til MFU for å benytte Happy Studio som markedsføring særlig rettet til barn.

Kinoreklame før filmen Aquaman frikjent i MFU

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på kinoreklame vist før filmen Aquaman. Klageren mente at reklamefilmene for Pepsi-Cola, RedBull, Litago fra Tine og Coca-Cola før Aquaman var i strid med MFUs retningslinjer...

Mars og Rema felt i MFU

Display med sjokolade og Halloweendekor er markedsføring mot barn, det har MFU nylig konkludert med.

Freia frikjent og Coca-Cola felt i MFU

Hverken lykkehjul i barne- og familieparker eller tema fra filmen Askeladden er markedsføring særskilt rettet til barn eller uaktsom markedsføring til ungdom melder MFU. Kinospill før familiefilm fra Coca-Cola var derimot feilplassert.

Tine, Nestlé og Spar frikjent i MFU

MFU har konkludert med at Tines konkurranse på Facebook og Snapchat for produktet Litago, ikke er særskilt rettet mot barn eller uaktsom overfor ungdom. Også Nestlé og Spar ble frikjent for markedsføring mot barn.