Tagged: Kontroll

Fant brudd på regelverket hos 8 av 10 virksomheter

Etter over 5 000 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen har Arbeidstilsynet funnet brudd på regelverket hos 8 av 10 virksomheter. De vanligste lovbruddene er at arbeidsavtalene er mangelfulle, ansatte får ikke den overtidsbetalingen de...