Tagged: kiosk

– Nå må regjeringen vurdere andre tiltak!

Regjeringens ekspertutvalg la i formiddag frem sin rapport om prisdiskriminering. Ekspertene som har utredet spørsmålet om forbudet mot prisdiskriminering konkluderer med at et forbud ikke er hensiktsmessig. Virke Servicehandel mener regjeringen nå må bruke...

12 000 flere kunder per dag

NorgesGruppen kan vise til en vekst i driftsinntektene på 6,8 prosent. Samlet sett har NorgesGruppen fått langt flere kunder, økt vekst samtidig som de har redusert matsvinnet med 19 prosent siden 2015.

Kioskkjeden GYDA avvikles

Den riksdekkende kioskkjeden ble etablert i 1994. På sitt mest populære var kioskkjeden oppe i hele 800 utsalgssteder. 1. oktober avvikles driften.