Tagged: handels- og tjenestenæringen

Politikerne glemmer vekstnæringene

Handels- og tjenestenæringen sysselsetter flest i privat sektor, og står for 39 prosent av verdiskapingen. Likevel har vi en næringspolitikk som ikke fungerer for disse næringene.