Sterk nedgang i bil- og drivstoffavgiftene

(Arkivfoto: Karine H. Henriksen)

De innbetalte avgiftene på drivstoff og motorvogner har siden toppåret 2013 blitt redusert med 11,5 prosent. Samtidig har de bruksavhengige avgiftene har økt med 4,3 prosent siden 2013, tilsvarende 846 millioner kroner melder SSB.

Avgifter på drivstoff og motorvogner er dels avhengige av bruk, og dels knyttet til det å eie eller kjøpe en bil. Avgiftssystemet har blitt lagt om de siste årene, og hensikten har vært å få privatpersoner og bedrifter til å velge mer miljøvennlige kjøretøy.

I perioden 2013 til 2018 har de årlige innbetalingene fra bil- og drivstoffavgiftene blitt redusert med 6 milliarder kroner målt i løpende priser. I 2018 ble det innbetalt 46 milliarder kroner i avgifter på drivstoff og motorvogner.

Engangsavgiften ned
Dette er den største av de ikke-bruksavhengige avgiftene, og det er også her reduksjonen i innbetalte avgifter, målt i kroner, har vært størst. Siden 2013 har innbetalt avgift blitt redusert med 28 prosent, tilsvarende 5,6 milliarder kroner.

Økte avgifter på drivstoff
De bruksavhengige avgiftene omfatter veibruksavgiftene og CO2-avgiften på drivstoff, og legges i hovedsak på bensin og autodiesel. Hensikten er å gi staten inntekter og å sette forbrukeren ovenfor de eksterne kostnadene som kjøring på vei medfører. CO2-utslippene prises spesielt gjennom CO2– avgiften på mineralske produkter.

Innbetalingene fra de bruksavhengige avgiftene har økt med 4,3 prosent siden 2013, tilsvarende 846 millioner kroner. I årene mellom 2013-2018 har innbetalingene svingt litt opp og ned, og nivået var lavest i 2016. Oppgangen siden 2013 skyldes at avgiftssatsene har blitt satt opp. Summen av veibruksavgift og CO2-avgift som må betales per liter drivstoff har økt med 64 øre for bensin og 72 øre for autodiesel siden 2013.

Les mer om alternativt drivstoff i transportnæringen

Relaterte artikler