Sodexo kutter all bruk av engangsplast

Avfall er en av verdens største miljøutfordringer. Gjennom Sodexos bærekraftsplan, Better Tomorrow 2025, forplikter selskapet seg til å eliminere unødvendig avfall innen 2025.

Som en av Nordens største service- og matleverandører til universiteter, arbeidsplasser, sykehus og skoler ser selskapet at de har en unik mulighet til å gjøre en forskjell.

Dette skal Sodexo gjøre:
– Slutte å bruke engangsplast i form av kopper, take-away-poser og rørepinner i 2019.
– Slutte å bruke lokk og matemballasje av plast innen 2025.
– Redusere bruken av plastsugerør i 2019 og eliminere unødvendig bruk. Samtidig jobber vi med å finne mer bærekraftige alternativer.
– Bruke resirkulerbar plast.
– Finne innovative metoder og produkter som reduserer eller utelukker bruk av engangsplast.

I samarbeid med leverandører

Selskapet vil fortsette å jobbe med leverandører for å finne bærekraftige alternativer til plastprodukter. I 2018 utviklet selskapet i samarbeid med Norengros en miljøvennlig løsning på engangsemballasje til salg av overskuddsmat i personalrestauranten hos DNB. Emballasjen er laget av bagasse som er laget av sukkerrør og den kan dermed kastes i matavfallet.

– Som en stor aktør i bransjen har vi et ansvar for å finne bærekraftige løsninger. Å fjerne engangsplast er et av tiltakene vi gjør. Forhåpentligvis vil vårt og andre aktørers initiativ føre til reduksjon av engangsplast og at mer bærekraftige alternativer utvikles, sier Per Liljedahl, miljø- og kvalitetsansvarlig for Sodexo i Norden.

Forpliktelsen til å redusere engangsplast er et av flere trinn i selskapets arbeid for å redusere miljøpåvirkningen. Sodexo søker kontinuerlig etter bærekraftige alternativer som resirkulerbare materialer, bioplast og organisk materiale for å eliminere bruken av materialer som er basert på fossile råvarer.

Sodexo er et selskap innen Quality of Life Services – service for livskvalitet, som er en grunnleggende faktor for individers og organisasjoners evne til å prestere. Med virksomhet i 80 land, yter de tjenester til 100 millioner mennesker hver dag. 

Relaterte artikler