Skatteetaten varsler betydelig opptrapping av kontroller

(Foto: Colourbox)

Kasse- og betalingsløsninger: Fra 1. januar 2019 måtte bokføringspliktige ha sørget for å anskaffe et kassesystem som er innenfor regelverket. Nå varsler Skatteetaten om en opptrapping av kontroller i alle bransjer.

Per Helge Riise. (Foto: Skatteetaten)

AV: Karine H. Henriksen

– Skatteetaten har så langt gjennomført noen kontroller, og vil gjennomføre et betydelig antall kontroller i løpet året. Skatteetaten lytter også til bransjens innspill og jobber med informasjonstiltak til brukerne av kassesystemer, slik at de enklere kan finne hvilke krav som stilles, og konsekvenser av å ikke følge regelverket, sier Per Helge Rise, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Han sier videre at næringsdrivende i alle bransjer med kontanthandel kan bli gjenstand for kontroller, også de som er utenfor convenience bransjen. Og selv om de har utført kontroller, er det for tidlig å si noe om utfallet på generelt grunnlag.

Søker dialog
Er det noen bedrifter som har fått bot på grunn av manglende lovlig kassesystem?
– Det har vært gjennomført noen kontroller, men i og med at regelverket er såpass nytt, forsøker vi først og fremst gjennom god dialog med de kontrollerte å bidra til god etterlevelse. Ved første kontroll vil det bli gitt et pålegg om utskifting, overholdes denne fristen ikke kan det bli tale om å ilegge gebyr, utdyper han.

Sjekker også systemleverandørene
Skattemyndighetene har også en kontrollfunksjon mot systemleverandørene, som selv rapporterer inn at de har systemer i henhold til regelverket.

Har dere utført noen kontroller mot systemleverandørene?
– Skatteetaten har gjennomført kontroller av produkterklærte (egenerklæring) kassesystemer hos enkelte systemleverandører. Det er viktig for oss å påpeke at når en kassaleverandør produkterklærer sitt kassesystem, er dette en selvdeklareringsprosess og kan ikke ses på som et godkjenningsstempel fra etaten.

–  Gjennom de kontrollene vi har gjennomført til nå, har vårt fokus vært veiledning og tett dialog med leverandørene for å sikre at deres kassesystemer er i henhold til kravene i loven.  For brukeren, er deres ansvar begrenset til å ha et kassesystem som er produkterklært. Eventuelle feil og mangler i systemet vil følges opp direkte med leverandør, sier Rise.

Kan systemleverandørene også få bot?
– Overfor leverandørene av kassesystemer kan det også være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr og/eller tvangsmulkt i tilfeller hvor produkterklærte systemer har mangler.

Tar kontakt i forkant
Planene til skattemyndighetene fremover er klare, de vil utføre langt flere kontroller.
– Vi vil foreta planlagte kontroller i hele landet, i alle bransjer, og vi kontakter de som blir kontrollert før vi kommer på kontroll, sier han.

For å finne systemleverandører som har levert inn produkterklæringer finnes en fullstendig oversikt på skatteetatens nettside. 

Les mer om papirutgaven her.

Relaterte artikler