Fra venstre: Mika Wiljanen, administrerende direktør i St1 Norge AS og Karl Erik Rimfeldt, daglig leder i Østerdalsporten AS.
Fra venstre: Mika Wiljanen, administrerende direktør i St1 Norge AS og Karl Erik Rimfeldt, daglig leder i Østerdalsporten AS.

Østerdalsporten og St1 Norge samarbeider om ny stasjon

St1 Norge AS har inngått avtale med Østerdalsporten om å etablere en full-service Shell energistasjon ved riksveg 3/25 i Elverum kommune. Hele anlegget vil dekke et tomteareal på ca. 7.500 kvm, og ligger veldig godt tilgjengelig fra den nye veitraseen. St1 ser for seg en åpning når veien åpner for trafikk om en tre års tid.

Publisert

    Fra venstre: Mika Wiljanen, administrerende direktør i St1 Norge AS og Karl Erik Rimfeldt, daglig leder i Østerdalsporten AS.

Daglig leder, Karl Erik Rimfeldt, i Østerdalsporten AS ser fram til et nært og godt samarbeid med St1 fremover:

Det er svært gledelig å få Shell inn på Østerdalsporten, med alle arbeidsplassene og aktiviteten selskapet fører med seg. Shell er et av verdens mest kjente merkevarer, så dette var en god start, sier Rimfeldt.

Etableringssjef Bård Granerud i St1 Norge AS er fornøyd med avtalen med Østerdalsporten AS og ser fram til å flytte inn på området:

Beliggenheten ved det fremtidige krysset på riksveg 3 og riksveg 25 passer St1 meget godt. En slik lokasjon gjør St1 bare enda mer konkurransedyktig i vårt marked. Vi ønsker å gjøre våre kunders liv langs veien enklere, og her får vi et svært tilgjengelig og godt eksponert full-service anlegg ved dette kommende trafikk-knutepunktet, forteller Granerud.

St1 Norge AS drifter Shell-stasjonene i Norge

St1 drifter Shells bensinstasjoner i Norge under lisens. I oktober 2015 overtok St1 Nordic Oy, et finsk energiselskap, Shells nedstrømsvirksomhet i Norge. Selskapet driver i dag Shells bensinstasjoner, bedriftsmarkedet,tankanlegg og distribusjon over hele landet. St1 har virksomhet i Finland, Sverige og Norge, og opererer 1500 bensinstasjoner, bioetanolfabrikker og et oljeraffineri.

Rimfeldt

eier et konsern med eiendomsselskaper med base på Kongsvinger. Selskapene driver i hovedsak med eiendomsutvikling. De har virksomhet flere steder på Østlandet, og er en stor aktør i Elverum kommune.

Østerdalsporten AS

er driftet av Rimfeldt Eiendom og er et utviklingsselskap som Rimfeldt eier sammen med COOP Innlandet og lokale investorer. Østerdalsporten AS eier et tomteområde på ca. 270.000 kvm som er regulert til næring ved det nye krysset mellom riksveg 3 og riksveg 25 i Elverum. Selskapet har søkt om å bygge 7000 kvm dagligvarehandel i forbindelse med rulleringen av byplanen for å skape en god butikkmiks og stoppe den store gjennomgangstrafikken. Dersom Østerdalsporten får godkjent planene sine, vil det skapes et betydelig antall nye arbeidsplasser i Elverum.

Powered by Labrador CMS