(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nytt samtaleverktøy om seksuell trakassering

Åtte av ti opplever at det er lite fokus på seksuell trakassering på arbeidsplassen i julebordsesongen. I november ble et nytt samtaleverktøy lansert. Hensikten er å gjøre det lettere å snakke om seksuell trakassering på jobb.

Publisert

Forsker Anita Borch. Foto: Eivind Røhne OsloMet
Forsker Anita Borch. Foto: Eivind Røhne OsloMet

En ny undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av NHO Reiseliv blant 1004 nordmenn over 18 år, viser at hele 78 prosent opplever at ledelsen har lite fokus på seksuell trakassering opp mot julebordsesongen.

Julebordsesongen er en god anledning til å minne om ansattes rett til en arbeidsplass uten seksuell trakassering. Alle arbeidsgivere har nå en naturlig anledning til å ta opp temaet med sine ansatte. Bedrifter som ikke har rutiner for forebygging og håndtering, må få dette på plass, direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

12 dilemmaer for diskusjon

Den 18. november ble et nytt verktøy lansert for å hjelpe bedrifter til å ta tak i problematikken. Samtaleverktøyet er bygget opp som en quiz, der ledere og ansatte i en virksomhet sammen kan gå igjennom 12 ulike dilemmaer knyttet til seksuell trakassering. De ulike svaralternativene danner utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner som skal knyttes til eget arbeidsmiljøarbeid.

Fra venstre: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, Clas Delp fra Fellesforbundet, Kristin Krohn Devold, adm.dir. i NHO Reiseliv, Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet, og Unn Kristin Olsen fra Parat. Foto: Trine Knutsen-Dabbadie.
Fra venstre: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, Clas Delp fra Fellesforbundet, Kristin Krohn Devold, adm.dir. i NHO Reiseliv, Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet, og Unn Kristin Olsen fra Parat. Foto: Trine Knutsen-Dabbadie.

En samtale mellom leder og ansatte er det viktige første tiltaket i arbeidet med å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen, sier Vollheim.

Bransjesamarbeid

Det er ikke alltid like lett å finne tid og sted til en slik samtale. Seksuell trakassering kan også være et tema det kan være litt vanskelig å snakke om. Derfor har partene i arbeidslivet, i samarbeid med Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet, utviklet dette samtaleverktøyet, som kan gjøre det litt lettere. Verktøyet er en del av kampanjen #settestrek i regi av trepartssamarbeids bransjeprogram uteliv.

Verktøyet er spesielt rettet mot overnattings- og serveringsbransjen, men det kan også brukes av andre. Verktøyet er utviklet i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og vil være tilgjengelig på kampanjesiden www.settestrek.no.

Fire av ti gjør tiltak

NHO reiselivs tall viser at 40 prosent av NHO Reiselivs medlemsbedrifter har gjort tiltak eller planlegger å gjennomføre tiltak for forebygging.

Det er en god start, men vi har fortsatt en vei å gå. Det nye samtaleverktøyet som lanseres nå senker terskelen, og gjør det lettere å snakke om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Jeg anbefaler alle ledere å ta det i bruk, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

(Pressemelding fra Arbeidstilsynet)