(Foto: TINE)
(Foto: TINE)

Resultat- og volumnedgang for TINE

Trenden med volumnedgang i de store meierikategoriene søtmelk, matlagingsprodukter og ost fortsatte i årets første tertial. Driftsresultatet ble 327 millioner kroner. Det er 141 millioner kroner lavere enn for samme periode i fjor.

Publisert

Høy melkeinngang og med tilhørende økte kostnader, bidro også til et svakere resultat enn i 1. tertial i fjor. Driftssinntektene for TINE Gruppa i 1. tertial  var 7639 millioner kroner.  

-Vi konstaterer store volumutfordringer og betydelig resultatnedgang i vår kjernevirksomhet. Vi arbeider derfor sammen med våre kunder med å snu utviklingen gjennom innovasjoner og konsepter som skal sikre verdiøkning både for dem og oss. Vi fortsetter også effektiviseringsarbeidet i hele verdikjeden for å redusere kostnadsnivået, sier konsernsjef Gunnar Hovland i en kommentar til resultatet.  

TINE jobber kontinuerlig med forbedringer på både drifts- og organisasjonsområdet. I første tertial 2019 var det forbedringseffekter i driften på 90 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2018. Effektene knytter seg til drifts- og prosessforbedringer samt innkjøpseffekter.  

Internasjonalt 

Salgsinntektene for Meieri internasjonalt var 1 074 millioner kroner i første tertial 2019, en økning på 24,5 prosent i forhold til første tertial 2018 (17,6 prosent vekst justert for endring i valuta). Den kraftige veksten kommer fra ytterligere oppkjøp av eierandelene i Lotito Foods i USA, som nå er et datterselskap til Norseland Inc.   

Annen virksomhet 

Annen virksomhet består av datterselskapene Diplom-Is AS og Fjordland AS (begge med datterselskaper).  

Salgsinntektene for Annen virksomhet ble 845 millioner kroner i første tertial, en vekst på 2,7 prosent i forhold til første tertial 2018.