Økt varekonsum i januar

Ill.foto: Colourbox

Husholdningenes varekonsum økte med 0,3 prosent fra desember 2018 til januar 2019, viser sesongjusterte tall. Nedgang i bilkjøp bidro til å dempe oppgangen i varekonsumindeksen.

Konsumet av mat- og drikkevarer økte 0,7 prosent, mens elektrisitet og brensel hadde en vekst på 0,3 prosent sammenlignet med måneden før.

Kjøp av andre varer, deriblant møbler og klær og sko, økte 2,0 prosent og bidro til å trekke opp varekonsumindeksen 0,9 prosentpoeng, viser nye tall fra Varekonsumindeksen.

Kjøp av biler og drivstoff gikk ned 5,1 prosent i januar etter sterk vekst måneden før.

Svakt forbruk siste kvartal

Tallene viser et relativt svakt vareforbruk de tre siste månedene. Samlet sett falt varekonsumet med 0,3 prosent sammenlignet med de tre foregående månedene (august–oktober).

Usikkerhet rundt netthandel fra utland
Det må understrekes at det er en viss usikkerhet knyttet til utviklingen i varekonsumet. Dette skyldes at informasjon om netthandel fra utlandet foreløpig er mangelfull. De første anslagene på utviklingen i varekonsumet baserer seg derfor på utviklingen i innenlandsk detaljomsetning.

Dersom netthandelen fra utlandet øker mer enn handelen i Norge, vil konsumveksten være noe undervurdert. Tall for netthandel fra utlandet for 2018 er innarbeidet i varekonsumindeksen og medfører en mindre revisjon av tidligere månedstall.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1,8 prosent høyere i januar 2019 enn i samme måned året før.

I januar 2019 bestod varekonsumet av 31 prosent mat- og drikkevarer, 16 prosent elektrisitet og brensel, 15 prosent kjøp og drift av biler og 38 prosent andre varer.

(Kilde: SSB)

Relaterte artikler