Vokser videre mot 10 milliarder

2019 ble et bra år for Millum. Etter en jevn vekst i handelsvolumet de siste årene, ble 2019 avsluttet med hele 12 prosent økning sammenliknet med året før.

Publisert

Året ble noen dager for kort for at 9 milliardergrensen kunne passeres, men med over 8,9 milliarder i handelsvolum gjennom sine innkjøpsportaler, bekrefter Millum sin posisjon som en sentral aktør i storhusholdningsmarkedet.

Vekst fra eksisterende kunder

Årets vekst skyldes først og fremst organisk vekst i handel hos de eksisterende kundene Millum har jobbet med i mange år. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, Gress-gruppen og Nores er tre av de aktørene som står for den største veksten.

Daglig leder i Millum, Bjørn Anskau, er veldig godt fornøyd med tallene.

- Tallet i seg selv er veldig høyt, men jeg syntes også det er gledelig at mye av veksten kommer fra eksisterende kunder. Ved å jobbe tett med våre kunder og ta dem med inn i vårt utviklingsløp, har vi klart å øke bruken markant hos flere av dem, forteller han.

Stor økning i antall brukersteder

I løpet av 2019 ble hele 1 677 nye brukersteder tilkoblet Millum Procurement gjennom de 19 ulike innkjøpsportalene Millum drifter for sine kunder. Disse kommer også i hovedsak fra eksisterende kunder som har jobbet godt internt for å få flere til å ta i bruk innkjøpsportalen.

- Nesten 1 700 nye brukersteder viser at våre kunder er fornøyde med løsningene vi leverer, og at stadig flere av innkjøpskjedene ser nytten av å strukturere og sette sine innkjøp i system. Jeg må rette en stor takk til alle våre administratorer og samarbeidspartnere som hjelper oss med å spre kunnskap og oppmerksomhet rundt Millum Procurement, avslutter Anskau.

Ser videre mot Norden

Selv om 2019 var et meget godt år, har Millum ingen planer om å hvile i 2020. I tillegg til å søke videre etter nye samarbeidspartnere i Norge, rettes fokuset stadig mer mot Sverige og Danmark, to land Millum allerede er etablert i.

- Det er naturlig for oss å se videre utover i Norden. Flere av våre kunder har business i alle tre landene, så vi forbereder oss på dette. I tillegg ser vi muligheter også i andre land i årene som kommer, avslutter Bjørn Anskau.