68 nye og 121 oppdaterte matvarer i Matvaretabellen.no

Matvaretabellen.no gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge. Etterspørsel etter flere matvarer har ført til et utvidet utvalg med matvarer som laktosefrie meieriprodukter, belgvekster, diverse importerte frukt og grønnsaker, strandsnegle, nye typer knekkebrød, frokostblandinger og brød.

Publisert

- Vi oppdaterer og utvider utvalget av matvarer i Matvaretabellen for å speile det forbrukerne finner i dagligvarebutikkene, sier Ellen Kielland, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Grunnlag for næringsdeklarasjoner

Næringsdeklarasjonen gjør det enklere for forbrukerne å finne ut hva maten inneholder, og å sammenlikne matvarer. Matindustrien benytter Matvaretabellen.no til å beregne næringsdeklarasjoner.

-Hvis matindustrien ikke har analysedata for produktene sine, kan næringsinnholdet beregnes ut fra oppskrift. Da er Matvaretabellen et godt verktøy til å beregne nye næringsdeklarasjoner, sier Ellen Kielland.

Nye analyseverdier for egg, kylling og for kornvarer

Utvalget av egg, kylling og kornprodukter er oppdatert, etter at to analyseprosjekter ble gjennomført i 2016 og 2017. Tabellen oppdateres årlig siden nye matvarer lanseres kontinuerlig på markedet, og ingredienser og produksjonsmetoder endres. I tillegg forbedres metoder og kvalitetskrav knyttet til matvareanalyser.

Matvaretabellen.no brukes også som beregningsgrunnlag i næringsstoff- og kostanbefalinger til befolkningen. Derfor er det viktig at den har verdier for energi og de næringsstoffene som anbefales.

Norsk kosthold må kartlegges jevnlig for at det skal være mulig å følge utviklingen og avdekke utfordringer. Dette er en forutsetning for å kunne videreutvikle mat- og ernæringspolitikken. Matvaretabellen er et nødvendig verktøy for å følge utviklingen i norsk kosthold.

Matvaretabellen er et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og Universitetet i Oslo.

Kostholdsplanleggeren.no

Kostholdsplanleggeren.no er et gratis kostberegningsprogram der man kan beregne summen av næringsinnhold i registrerte matvarer og sammenlikne med norske anbefalinger for inntak av energi og næringsstoffer. Matvarene i Kostholdsplanleggeren.no er hentet fra Matvaretabellen, og oppdateres med de nye næringsstoffverdiene. Kostholdsplanleggeren er et pedagogisk kostberegningsprogram utviklet for å vise, beregne og sammenlikne næringsinnhold i matvarer, retter, måltider og dags- og ukeinntak (menyer). Programmet er beregnet til bruk i kostholdsopplæring i skole og annen undervisning, i ernæringsveiledning og for de som ønsker å vurdere og planlegge eget kosthold. Kostholdsplanleggeren.no er utviklet av Helsedirektoratet og Mattilsynet.

Følg gjerne

Fastfood på Facebook

.

Abonner på vårt

gratis nyhetsbrev

som kommer ut en gang i uken.

Powered by Labrador CMS