Mars og Rema felt i MFU

Publisert

Display med sjokolade og Halloweendekor er markedsføring mot barn, det har MFU nylig konkludert med.

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på en butikkoppstilling fra Mars i Rema. Kampanjen som gjaldt ulike sjokolader fra Mars, benyttet et display med Halloweendekor. Et gresskarhode og spindelvev var benyttet til å dramatisere oppstillingen for å skape oppmerksomhet.

MFUs vedtak ga klager rett i at Mars bruk av av virkemidler er markedsføring særlig rettet til barn.

MFUs vedtak ga imidlertid ikke klager rett i at kampanjen er uaktsom overfor ungdom.

Vedtakene er enstemmige.