Kraftig økning i interessen for vannrensing

RENT VANN INGEN SELVFØLGE. (Foto: Maxbo)

Økt oppmerksomhet om vannkvalitet har ført til økt interesse for vannrensing. – Vi ser at flere kunder ønsker å installere egne vannfiltre, sier May Britt Askvik i Maxbo.

Den dramatiske saken om drikkevannet i Askøy kommune har ført til at mange er blitt oppmerksomme på at rent og klart vann i springen ikke er en selvfølge. Byggevarekjeden Maxbo opplever interesse for vannrensing til private husholdninger.

–  Vi merker en økt interesse både på nett og i varehus etter vannrensing til hytter og private husholdninger, sier May Britt Askvik, kategorisjef i Maxbo.

En analyse av søkeord på Google de siste fem årene, viser at interessen for vannrensing var høyest i juni 2019. Denne måneden var det 2 400 søk på ordet “vannfilter” i Norge.

Vannfilter gir økt vannkvalitet

Et enkelt tiltak alle kan gjennomføre er å anskaffe et vannrensefilter å montere på kranen hjemme eller på hytta.

– Vannfilteret fjerner lukt, misfarging, partikler og slam fra vannet. Ved å installere et vannfilter vil mange oppleve forbedringer i vannkvaliteten, sier May Britt Askvik i Maxbo.

Askvik understreker samtidig at bakterier, som eksempelvis E. coli, ikke lar seg filtrere bort med et slikt vannfilter, og at det er viktig å skifte kullfilter jevnlig for å oppnå ønsket kvalitet.

Gamle vannrør og -ledninger

Selv om tall fra SSB viser at de aller fleste av oss får vann av tilfredsstillende kvalitet, er ca. 35 prosent av oss tilknyttet vannanlegg som har ikke-godkjent rensing (SSBs vannstatikk for 2018). I 2015 estimerte Rådgivende ingeniørers forening (RIF) at en gjennomsnittlig kommunal vannledning er 34 år gammel.

Selv om vannet som forlater vannmagasinet holder god kvalitet, kan det ta til seg partikler, farge, rust og smak på sin ferd frem til forbrukeren. Hytte- og campingfolket kan også oppleve utfordringer med smak og lukt fra brønnvann og anlegg som brukes sjelden.

(Pressemelding)

Relaterte artikler