Norsk fjørfenæring har unikt god dyrehelsestatus og er derfor klimavennlig Foto: Differ Media
Norsk fjørfenæring har unikt god dyrehelsestatus og er derfor klimavennlig Foto: Differ Media

Klimavennlig kyllingløft

Mange forbrukere er opptatt av å spise klimavennlig. Ø

Publisert

nsker du å spise kjøtt, så er det lite som er mer klimavennlig enn norsk kylling. Og snart kan den bli enda mer klimavennlig.

Norsk kyllingproduksjon er veldig klimavennlig, både i et globalt perspektiv og sammenlignet med andre kjøttproduksjoner. Med økt bruk av fornybare energikilder vil norsk kyllingproduksjon kunne bli enda mer klimavennlig i fremtiden.

- Er du er opptatt av klima, så bør du kjøpe kylling produsert i Norge, sier Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

Unikt god dyrehelse gir klimavennlig produksjon

En viktig årsak til at norsk kyllingproduksjon er mer klimavennlig enn andre land, er vår unikt gode dyrehelse. Kyllinger liker å ha det varmt og tørt. Det betyr at mesteparten av kyllingproduksjon i Norge foregår innendørs.

- Innendørs har vi god kontroll på hvilke smittestoff kyllingen blir utsatt for, noe som er positivt både for dyrehelse og for mattryggheten til forbrukeren, forklarer daglig leder i Norsk Fjørfelag, Margrethe Brantsæter.

Fjørfeproduksjon blir nok enda viktigere i fremtiden

Fjørfe er svært effektive til å utnytte råvarer vi mennesker ikke kan spise og omdanne dette til protein. Egg og hvitt kjøtt er svært viktige kilder til protein.

-Alt tyder på at fjørfeproduktene vil få en enda større betydning enn de allerede har med en økende verdensbefolkning, avslutter Brantsæter.