Mattilsynet tilsyn med lokalmatprodusenter som produserer kjøtt og kjøttvarer viser at statuen er god.
Mattilsynet tilsyn med lokalmatprodusenter som produserer kjøtt og kjøttvarer viser at statuen er god.

Gode hygienerutiner hos lokalmatprodusenter

Mattilsynet har vurdert rutiner for produksjon, hygiene og sporbarhet hos 103 lokalmatprodusenter av kjøtt og kjøttprodukter. Resultatet viser at produsentene generelt har gode rutiner og kontroll.

Publisert

Regjeringen ønsker å videreutvikle Norge som matnasjon. Lokalmat er en vesentlig del av denne satsingen, og de siste årene har det vært en betydelig vekst i produksjon og salg av lokalmat.

Økt produksjon øker behovet for tilsyn

God hygiene og kontroll med produksjonen er viktig for å forhindre utrygge kjøttprodukter. Enkelte av lokalmatproduktene utgjør en større risiko enn andre, som f.eks. spekepølser produsert uten startkultur og andre kjøttprodukter som spises uten varmebehandling.

Med økende produksjon øker også behovet for kontroll med mattryggheten.

- Mattilsynets oppgave er å bidra til trygg mat ved å veilede om regelverket og føre tilsyn, sier seniorinspektør Urd Langeland, som sitter i arbeidsgruppen for tilsynet av lokalmat.

Ingen alvorlige funn

Ved tilsyn i 2019 vektla Mattilsynet spesielt kompetanse om og dokumentasjon av egen produksjon, hygienisk råvarekvalitet, rutiner for hygiene og vedlikehold.

56 av 103 kontrollerte lokalmatprodusenter fikk ingen merknader eller kun veiledning om regelverket. Der Mattilsynet fant avvik må produsentene rette dem opp. Enkelte må jobbe videre med internkontrollen og forbedre fareanalyse og prøvetaking. I tillegg var det noen som måtte få på plass bedre rutiner for renhold og vedlikehold av lokaler.

- Vi avdekket ikke forhold som ga grunnlag for å vurdere produksjonsmåtene eller produktene som utrygge. Vår konklusjon er at status hos produsentene er god, og at de fleste har nødvendig kompetanse og god styring med produksjonen, sier Langeland.

Les mer om bladet

Bestill abonnemnent

Last ned bladet elektronisk

Følg oss på Facebook

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

PRØVELES EN UTGAVE GRATIS!

Powered by Labrador CMS