Hennig-Olsen skal rense 200 000 liter avløpsvann i døgnet

(HANNEVIKA) Det nye, toppmoderne renseanlegget ved iskremfabrikken i Hannevika er første av sitt slag i Norge. Her skal 200.000 liter avløpsvann renses så rent at det kan slippes rett ut i havet.

Med nytt renseanlegget på fabrikken i Kristiansand, er Hennig-Olsen Is i ferd med å realisere sin miljøambisjon; bærekraftig og klimanøytral innen 2020.

Et sirkulært kretsløp
– Vi ønsker å redusere fotavtrykket vårt, og utreder flere bærekraftige tiltak. Målet er å beholde ressursene våre i et sirkulært kretsløp. Med det nye renseanlegget kan avløpsvannet vårt gjenbrukes til
andre formål, forteller Paal Hennig-Olsen, administrerende direktør hos Hennig-Olsen Is.


Vannet som tidligere gikk rett i avløpet, blir nå renset og kan på sikt brukes til avkjøling i kjøletårnet, inngå i produksjon av damp til pasteuriseringsprosessen av melk og fløte, samt brukes som vaskevann
på fabrikken. Gjennom et 300 meter langt rør kan vannet som ikke brukes slippes rett ut i Kristiansandsfjorden.

Lukker kretsløpet
Sammen med en lokal bonde har Hennig-Olsen Is startet dialog om et pilotprosjekt for gjenbruk av slammet som skilles ut i renseanlegget.

– Vi ønsket å nyttiggjøre oss slammet som en ressurs og slik lukke kretsløpet. De gode bakteriene egner seg ypperlig til jordforbedring. Vi er i dialog om et pilotprosjekt med en bonde i Søgne som skal bruke slammet til dyrking av poteter, sier Hennig-Olsen.
– Vi tenker bærekraft og verdiskapning på lang sikt. Med det nye renseanlegget vil vi bruke og kjøpe
mindre vann fra kommunen, og spare strøm ved gjenbruk av vannet. Det er lønnsomt å tenke grønt, avslutter han.

Relaterte artikler