Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen. Foto: Snorre Tønset
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen. Foto: Snorre Tønset

Skal halvere matsvinnet innen 2030

Fem departementer og norsk matbransje signerte tirsdag en tilslutningserklæring der norsk matbransje forplikter seg til å redusere matsvinnet med 15 prosent innen 2020. Matvett mener den viktigste jobben gjøres i det daglige arbeidet.

Publisert

 

I juni i år signerte fem departementer og 16 organisasjoner fra matbransjen en historisk samarbeidsavtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

Gjennom avtalen som ble signert tirsdag denne uken skal partene samarbeide om bedre utnyttelse av ressurser og råstoff ved å forebygge og redusere matsvinn i hele matkjeden, forplikte seg til å bidra til økt kunnskap om omfang og årsaker til matsvinn, og bidra til erfaringsutveksling mellom aktørene.

Partene skal også legge til rette for forbrukeratferd som bidrar til redusert matsvinn i husholdningene

«Walk the talk»

Matvett er en av initiativtakerne bak den nye bransjeavtalen for matsvinn, de er opptatt av at den viktigste jobben ligger i det daglige.

- Utfordringene er å få nok aktører til å "walk the talk" slik at arbeidet som gjøres speiler det ambisiøse målet. Det er viktig at ledelsen i bedriftene sørger for å ha de ansatte med seg og at arbeidet forankres tilstrekkelig nedover i organisasjonene slik at det settes inn nok ressurser til å gjennomføre målinger og tiltak, sier Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett.

Større ambisjoner for Nortura

Nortura signerte i dag den såkalte «tilslutningserklæringen for matsvinn» og har dermed forpliktet seg til å halvere matsvinnet i sin virksomhet innen 2030. Bransjeavtalen mellom regjeringen og den norske matbransjen skal redusere matsvinnet - i tråd med FNs bærekraftmål og EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi.

- En slik bransjeavtale viser at vi står sammen som matbransje og forplikter oss overfor storsamfunnet. Men dette blir ingen hvilepute for oss; vi kommer til å jobbe intenst framover for kutte langt mer enn dette. Akkurat hvor vi legger lista vil vi komme tilbake til så snart som overhodet mulig, sier kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen.

Nortura rigger nå et større program kalt det Det Grønne Skiftet og vil også komme med en samfunnsrapport på nyåret der blant annet matsvinn er tema.

- Vi vet veldig godt at dette trolig er det aller største samfunnsansvaret vi har: Vi skal ikke kaste mat! Det er dårlig økonomi, men først og fremst uakseptabelt rent etisk. Derfor har vi fokus på å utnytte absolutt alle delene av dyret, og sikre stadig bedre presisjon med handelen slik at vi ikke ender opp med å kaste maten eller selge den altfor billig, sier Flø Skagen.

«Best før»

Hvert år kastes det rundt 350 000 tonn fullt brukbar mat i Norge. Godt over halvparten av dette skjer hos forbrukerne som i snitt kaster 42 kg mat som kunne vært spist hvert år. Matsvinn i hele matkjeden utgjør 68 kg per år.

Tirsdag 26. september signerte Hansa Borg Bryggerier (v/Anette Karlsen) avtalen om reduksjon av matsvinn i Klima- og miljøverndepartementet, ved Klima- og miljøverminister Vidar Helgesen.
Tirsdag 26. september signerte Hansa Borg Bryggerier (v/Anette Karlsen) avtalen om reduksjon av matsvinn i Klima- og miljøverndepartementet, ved Klima- og miljøverminister Vidar Helgesen.

I tillegg har Nortura blant annet endret til «Best før»-stemplingsdato på mange produkter, økt holdbarhet ved hjelp av ny teknologi og satset på innovasjon.

En stor motivasjon

Hansa Borg Bryggerier er en av 42 bedrifter fra matindustrien, dagligvarehandel og serveringsbransjen som signerte 26. september, og som skal bidra til å nå målet.

Når vi vet at det kastes om lag 350 000 tonn fullt brukbar mat i Norge er det en stor motivasjon for å signere bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, sier Anette Karlsen, kommunikasjonsansvarlig i Hansa Borg Bryggerier.

Hansa Borg Bryggerier har allerede en avtale om å levere produkter som har gått ut på dato, eller som har kort tid igjen før de gjør det, til holdbart.no, et nettsted som selger mat og drikke under mottoet «best før, men ikke dårlig etter» til sterkt reduserte priser.

Å gå inn i en bransjeavtale om reduksjon av matsvinn er en fin mulighet til å revidere det vi har gjort så langt og se på forbedringer. Samtidig er det fint at vi som bransje sammen kan øke vår kunnskap om matsvinn, være med å formidle denne og bidra til å redusere matsvinnet, sier Karlsen.

Nestlé tar ansvar

Matsvinn koster den globale økonomien 7350 milliarder kroner i årlig og står for 8 prosent av drivhusgassutslippene, viser tall fra FN. Én fjerdedel av alt vann som brukes i jordbruket går hvert år tapt som et resultat av matsvinn.

Både matindustrien, dagligvarehandelen og forbrukerne har sin del av ansvaret for å redusere matsvinnet, og med dagens avtalesignering ser vi frem til å jobbe mot et felles mål sammen med en samlet norsk matvareindustri og myndighetene, sier Vladimir Wendl, administrerende direktør i Nestlé Norge.

20 prosent reduksjon innen 2020

Direktør for mat og drikke i Scandic Hotels Norge, Morten Malting signerer avtalen med klima og miljøminister Vidar Helgesen. (Foto: Scandic Hotels).
Direktør for mat og drikke i Scandic Hotels Norge, Morten Malting signerer avtalen med klima og miljøminister Vidar Helgesen. (Foto: Scandic Hotels).

Scandic Hotels går enda lengre, og skal redusere sitt matsvinn med 20 prosent innen 2020. Innen 2030 skal matsvinnet kuttes med 50 prosent.

- Vi er glade for at både myndigheter og en samlet bransje tar denne miljøutfordringen på alvor. Vi har jobbet målrettet med å kutte matsvinn siden 2011 og ønsker å lede an i bransjen, sier Morten Malting, direktør for mat og drikke, Scandic Hotels Norge.

Kutt som monner

Gjennom initiativet «Kutt Matsvinn 2020» i regi av Matvett har Scandic Norge forpliktet seg til å kutte sitt matsvinn med 20 prosent innen 2020. For en stor hotellkjede med mer enn 80 hoteller i Norge blir det fort store tall. 20 prosent mindre matavfall betyr årlig:

  • 150 tonn mindre matavfall
  • 400 tonn mindre utslipp av CO2
  • 8 millioner kroner i reduserte kostnader

Scandic er opptatt av alle de små og store tiltakene som til sammen gjør at hotellkjeden når målene.

- Vi kutter ved å sette frem mindre buffémat av gangen og heller fylle på ved behov, oppfordre gjester til å forsyne seg flere ganger og ikke minst veies alt av matavfall slik at man har full kontroll på hvor mye matavfall hvert hotell produserer. Dessuten jobber kjøkken og booking tett sammen for å optimalisere menyen til ulike grupper og redusere matsvinnet ytterligere, sier Malting.

Powered by Labrador CMS