Gratis digitaliseringsråd for små bedrifter

Christian Endsjø.

Virkes digitale satsning Styrke lanseres som en kostnadsfri rådgivningstjeneste for små bedrifter.

For å få fart i det digitale skiftet i en av Norges viktigste næringslivsgrupper, lanserte Hovedorganisasjonen Virke i juni sin nye digitaliseringssatsing kalt Styrke. Styrke skal veilede norske bedrifter rundt smarte valg innen fire viktige områder: Digital markedsføring, finansiering, regnskap og CRM. Første tjeneste er kostnadsfri rådgivning til ledere i små bedrifter.

– Ifølge en rapport fra DNB har vi 196 537 bedrifter i Norge med mindre enn 100 ansatte. Disse står for over 60 prosent av sysselsettingen i privat næringsliv. Det er derfor samfunnskritisk at denne gruppen lykkes med å modernisere driften, og tjenestene de tilbyr, sier Styrke leder Christian Endsjø.

Vibeke Hammer Madsen.

Avventende til ny teknologi
Primus motor for satsingen er administrerende direktør i Virke, Vibeke Madsen. Hun har sett behovet for en veiledende instans innen digitalisering i møtet med ledere i mindre bedrifter over lengre tid.

– Ledere av små bedrifter er avventende med å ta i bruk ny teknologi. Begrunnelsen går på at de har mye å gjøre, at de mangler kunnskap om hvilke grep de skal ta, og at de opplever at leverandørene ikke forstår den lille bedriftens situasjon, sier Madsen.

Tøffere konkurranse
Hensikten med Styrke er å introdusere og tilby mindre bedrifter riktige digitale verktøy som skal gjøre det enklere for virksomheter å digitalisere egne forretningsprosesser. Arbeid effektiviseres, tid frigjøres og penger spares når mindre bedrifter får riktig veiledning.

– Norske småbedrifter møter stadig tøffere konkurranse på flere fronter. Det er grunn til å være bekymret for at den viktige gruppen med de mange titusener av små bedrifter ikke raskt nok klarer endringen, og at de blir akterutseilt i forhold til andre internasjonale aktører som vil inn i markedet hvor disse bedriftene er, fortsetter Madsen.

Like viktig for de små
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har troen på at klok rådgivning kan være akkurat det norske SMB-ledere trenger for å komme i gang med det digitale skiftet.

– Her går Virke konkret til verks for å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å digitalisere. Det kan bli avgjørende med den teknologiske omstillingen vi nå står midt oppi. De fleste bedrifter i Norge er små eller mellomstore, og vi er helt avhengige av disse skal vi opprettholde og skape nye arbeidsplasser for fremtiden. Digitalisering er minst like viktig for de små som de store, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Under 20 ansatte
– Det stilles ingen krav til medlemskap i Virke. Vi er her for alle som driver en liten eller mellomstor bedrift i Norge, og fokuserer mest på de som har under 20 ansatte, sier Endsjø.

Styrke har tro på at for mindre bedrifter handler digitalisering om effektivisering, og om å dra nytte av mulighetene som nye tjenester og verktøy gir.

– Vi kjenner markedet og vårt oppdrag er å gi gode råd og veiledning om hvilke løsninger som passer deg best. Alle kundeforhold med Styrke starter med en kostnadsfri tjeneste, Styrke Sparringspartner, som for de fleste er nok for å komme videre eller helt i mål. Det er alltid helt kostnadsfritt og uforpliktende å ta kontakt med oss, presiserer Endsjø.

Slik fungerer det

Styrke tilbyr rådgivning innen fire ulike tjenesteområder: Digital markedsføring, finansiering, regnskap og CRM. Innenfor hver av disse har Styrke inngått kommersielle samarbeidsavtaler med flere partnere og mottar en økonomisk kompensasjon om kundene som går via Styrke velger å kjøpe fra en av disse. Styrke lanseres med to ulike modeller: Styrke Sparringspartner er en kostnadsfri rådgivningstjeneste, mens Styrke Mentor er et tilbud til målgruppen som ønsker en mer aktiv prosess rundt sparring og rådgivning.

– For de aller fleste vil tilbudet om Sparringspartner være tilstrekkelig, presiserer Endsjø.

Les mer om den nye tjenesten på www.styrke.no

Relaterte artikler