Full oversikt over spilleforbruket

I slutten av juni fikk Norsk Tipping sine digitale kunder en oversikt over forbruket sitt når de logger seg inn.

Spillregnskapet har vært tilgjengelig for Norsk Tippings kunder i flere år, men kundene har selv måttet oppsøke det på hjemmesidene.

– Nå går vi over til å aktivt vise kunden nettoforbruket de siste 7, 30 og 365 dager. Vi tror det kan føre til økt bevissthet om egen pengebruk, sier Tanja Sveen, rådgiver for ansvarlig spill i Norsk Tipping.

Visste ikke hvor mye de tapte

Aktiv visning av spillregnskapet blir innført blant annet som følge av erfaringer fra Norsk Tippings proaktive samtaler med kunder som taper mye penger.

– Når vi ber stortaperne anslå hvor mye de har tapt det siste året, er det vanlig at de tipper bare halvparten av det reelle tapet. Mange får en aha-opplevelse når de får vite den faktiske summen, og ønsker å gjøre en endring.

Sveen mener kundene nå får bedre oversikt over forbruket, slik at de selv kan ta grep når de ser at det går mer penger ut enn de ønsker.

Vises hver uke

Spillregnskapet vil i utgangspunktet bli vist automatisk hver uke, men kundene kan selv endre visningsfrekvensen til daglig eller månedlig. I visningen ligger det også en lenke til spillregnskapssiden, hvor man finner en mer detaljert oversikt.

– Denne er også under utvikling og vil komme i en utvidet og forbedret versjon i løpet av de neste par månedene, sier Sveen.

Spillregnskapsvisningen blir først innført i digitale kanaler, hvor alle kunder som spiller spiller middels- til høyrisikospill (kasino, bingo, oddsen og liveoddsen) vil bli vist spillregnskapet. I tillegg vil alle kunder med gul eller rød status i Norsk Tippings risikovurderings-verktøy Playscan få samme oversikt.

– Vi jobber med løsninger for at kunder som kun spiller i fysiske kanaler også skal få tilgang til spillregnskapet etter samme prinsipp. Vi håper å ha løsninger på plass mot slutten av dette året eller tidlig neste år, sier Sveen.

Kasinokunder mest utsatt

I løpet av 2018 hadde Norsk Tipping en bekymringsfull vekst i antall røde spillere, det vil si antallet spillere som analysesystemet Playscan identifiserer har risiko for å ha eller utvikle spilleproblemer.

– Veksten kommer hovedsakelig fra kunder som spiller kasinospill på nett. Å vise kundene spillregnskapet er derfor spesielt viktig for slike høyrisikospill, hvor en spillrunde bare tar tre sekunder. Man kan spille nærmest kontinuerlig, og det er gjerne slik at mange små gevinster kamuflerer et reelt tap, sier Sveen.

Tredje spillansvarstiltak i år

I april innførte Norsk Tipping et tak på hvor store premier det er mulig å spille bort, og i mai ble det innført tofaktorgodkjenning på spillterminalene Multix og Belago. Nå er Norsk Tippings administrerende direktør Åsne Havnelid fornøyd med å ha nok et nytt spillansvarstiltak på plass.

– Arbeidet med spillansvar er en kontinuerlig prosess, og vi legger mye ressurser i å holde høy utviklingstakt. Dette siste tiltaket vil være viktig for svært mange spillere, og ha god forebyggende effekt på spilleproblemer, sier Havnelid.

– Transparens er et viktig prinsipp for Norsk Tippings relasjon til selskapets kunder. Spill skal være et hyggelig tilskudd i hverdagen – og hvor mye penger man bruker skal tåle dagens lys, legger hun til.

Relaterte artikler