Slik aktiveres hjernen av ulike farger

Et omfattende eksperiment med bruk av brainwave technology avdekker hvordan de ulike hjernebølgene aktiveres i møte med ulike farger. Eksperimentet er gjennomført med restaurantgjester for å se hvordan gjestenes sinnsstemning blir påvirket i forskjellige fargemiljøer.

Publisert

For at en gjest skal få en optimal restaurantopplevelse er det mange elementer som skal falle på plass. Interiørdesign, lyssetting, innbydende borddekking og hygiene er viktige faktorer. Men som kjent påvirker også farger menneskers sinnsstemning.

Fargevalg og fargekombinasjoner er med på å skape identitet og bidrar til hvordan gjester opplever steder og oppholdsrom. Dersom gjestenes faktiske opplevelse av et opphold ikke gjenspeiler stedets ønskede identitet, kan fargevalget ha hatt en påvirkning.

Det at ulike farger har en påvirkning på oss er ingen nyhet. De første forsøk på systematiske og fullstendige fargepsykologiske undersøkelser ble belyst av Goethe allerede på 1800-tallet i hans studie over fargenes estetisk-emosjonelle virkning.

Allerede da la Goethe vekt på å tilpasse oppholdsrommets fargestemning til den virksomhet som skulle foregå der.* Etter den tid har det kommet flere teorier og vært mye forskning på farger. Ny teknologi som sporer de elektroniske bølgene i hjernen, gjør at vi kan tolke, og i større grad forstå, hvilken måte fargene påvirker oss på.

Hjernebølger målt for å avdekke reaksjon på farger

SCA, med sin globale merkevare Tork, har gjennomført et eksperiment hvor brainwave technology er tatt i bruk. Teknologien registrerer hvilke områder i hjernen som aktiveres når vi utsettes for ulike farger og kan for eksempel måle om en farge gjøre oss mer mottakelig for informasjon, mer følsom, stresset eller avslappet. Eksperimentet skulle analysere hvordan gjester påvirkes av farger når de spiser på restaurant.

Dette eksperimentet skal på ingen måte utfordre eksisterende teorier om farger, men være et bidrag til videre forståelse og innsikt, forteller Line Pedersen i SCA.

Ofte kan det være enkle detaljer som skal til for at en gjesteopplevelse blir enda litt bedre. Denne kunnskapen er viktig for Tork å besitte ettersom vi alltid etterstreber å lage produkter som bidrar til en så god opplevelse som mulig. Resultatene fra eksperimentet er viktig å dele med bransjen slik at arkitekter kan dra nytte av forskningen som er gjort, og bruke dette som inspirasjon når de skal ta valg om interiør og farger, forteller Pedersen.

Åtte ulike farger

Eksperimentet ble gjennomført ved at åtte forskjellige rom ble malt i åtte ulike farger. Hvert rom ble innredet helt likt og alt fra vegger til gulv, dekorasjon, stoler og bord var i samme farge. Totalt ble 16 testpersoner utstyrt med et headset, bestående av sensorer som sporer hjernebølgene, en såkalt EEG-opptaker. I tillegg ble gjestene utstyrt med pulsmåler.

Gjestene hadde i oppgave å besøke alle de åtte rommene, hvor de skulle ta et glass å drikke og smake på en makron. Fargen på både drikken og makronen var den samme som ellers i rommet.

Fem frekvenser i hjernen

Hjernebølger er elektroniske impulser som sendes fra hjernen, og er assosiert med forskjellige funksjoner i hjernen. Hjernebølger kan måles i fem ulike frekvenser; gamma, beta, alfa, theta og delta. Gamma assosieres med fokus, tanker og kognisjon, og evne til å prosessere informasjon. Beta handler om det bevisste nivået og evne til problemløsing. Vi er i en betatilstand når vi for eksempel arbeider. Alfa-bølger utløses når vi er avslappet og evner å lære og huske. Theta er assosiert med kreativitet og følelser, men på et avslappet nivå. Delta-bølgene utløses når vi er i dyp avslapning, for eksempel søvn.

Hver frekvens kan altså knyttes til følelser og humør, og hvilket aktivitets- og oppmerksomhetsnivå vi er i. Hjernebølgene vil alltid bestå av flere frekvenser, men det er graden av en frekvens som sier noe om hvordan noe oppleves. Ved å observere utslagene fargene gir på hjernebølgene i hvert rom har eksperimentet kunnet se på hvordan fargene påvirker et menneske.

Total datamengde fra EEG-måleren resulterte i 1500 hjernebølgeobservasjoner per rom, per person. All data fra hvert rom, både hjernebølgeobservasjoner og puls, ble analysert og sammenlignet med de andre rommene for å se hvordan gjestene hadde det i de forskjellige rommene.

Slik påvirker fargene

Resultatene viser et tydelig og gjentakende mønster i hjernebølgene i de ulike rommene. For eksempel trigger fargen rød delta- og thetabølgene som vil si den emosjonelle og den kreative delen av hjernen. Blå stimulerer en opplevelse av et rolig miljø. Dette gir tydelige indikasjoner på hvordan farger bør tilpasses de forskjellige ønskede profiler.

Noen farger egner seg bedre for romantikk eller sosialt samvær, mens andre passer bedre til næringsbygg og formelle anledninger. Line Pedersen i SCA håper at selv om dette eksperimentet har fokusert på restauranter så vil brainwave technology kunne tilføre mer innsikt til eksisterende fargelære også for de som utvikler kontor, hotell og landskap.

Åtte ulike fargeprofil identifisert

Ved å analysere funnene i eksperimentet har Tork kunnet identifisere åtte ulike fargeprofiler, som kan brukes strategisk i innredningen. Fargeprofilene er basert på testpersonenes opplevelse og hjernens reaksjon i de åtte rommene.

Grønn er beroligende:

Aktiv hjernefrekvens: delta.

Puls: under normalt nivå på testpersonene.

Konklusjon: Grønn er omgivelser som oppleves rolig, oppfriskende og gjestfri.

Oransje er inspirerende:

Aktiv hjernefrekvens: delta og gamma.

Puls: på et nøytralt nivå.

Konklusjon: Oransje ble oppfattet som en moderne og gøyal farge. Det gjør omgivelsene kanskje litt uromantisk og stressende, men også spennende og inspirerende.

Sort er kompleks:

Aktiv hjernefrekvens: gamma, delta, theta og alfa.

Puls: Ingen endring.

Konklusjon: Det sorte rommet ble opplevd som luksuriøst, moderne og sofistikert, samtidig kjedelig og uhyggelig.

Gul er spennende:

Aktive hjernebølger: Størst utslag på beta, men også på gamma og delta.

Puls: høyere enn normalt.

Konklusjon: gul oppleves som spennende og morsomt.

Rød gir sterke følelser:

Aktive hjernebølger: delta og theta, men også alfa.

Puls: høyere enn normalt.

Konklusjon: Rød provoserte frem sterke følelser og kreativitet, og ble opplevd som romantisk, spennende og gøyal.

Blå er kjærkomment:

Aktive hjernebølger: både gamma, delta, theta og alfa.

Puls: ingen endring.

Konklusjon: Blå ble oppfattet som svært rolig, avslappende og kjærkomment basert på blant annet deltabølgene. Theta-bølgene har betydning for vår kreative evne og følelser.

Hvit er nøytralt og moderne:

Aktive hjernebølger: ingen tydelige utslag på hjernebølgene.

Puls: heller ikke særlig utslag.

Konklusjon: lite utslag på EEG-måleren og pulsen kan bety at hvit oppfattes som lite spennende, morsomt eller pirrende. Men det kan også indikere at hvit oppfattes som moderne og luksuriøst.

Brun er tradisjonell:

Aktive hjernebølger: delta ga mest utslag, men likevel nøytrale målinger.

Puls: under lavt nivå.

Konklusjon: Brun ble oppfattes som tradisjonell av gjestene. Det kan bety at brune omgivelser gir et avslappet sinn.

Fakta om eksperimentet:

Selskapet United Minds gjennomførte eksperimentet på oppdrag av SCA for Tork.

Eksperimentet ble gjennomført på Färgfabriken i Stockholm, 2.desember 2015.

16 personer med forskjellige demografiske variabler deltok i undersøkelsen.

Testpersonene skulle sitte i 8 forskjellige ensfargede rom.

Alt i rommet var malt i samme farge.

Åtte farger ble testet: blå, gul, grønn, oransje, rød, hvit, sort og brun.

For hvert rom skulle gjestene spise en makron og ta noe å drikke også i samme farge som resten av rommet.

Både hjerneaktivitet og puls ble målt.

I tillegg ble gjestene stilt enkle spørsmål for å få svar på den umiddelbare reaksjonen fra gjestene.

Data fra eksperimentet ble brukt til å lage 8 ulike fargeprofiler.

* Kilde: snl.no/farge