(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Dårlig ledelse er viktigste årsak til jobbskifte

Misnøye med ledelsen, ønske om høyere lønn og behov for faglig utvikling er de viktigste grunnene til at medarbeidere søker ny jobb.

Publisert

Det kommer frem i en ny dansk undersøkelse AS3 Jobsurvey 2019, som er gjennomført av Epinion for AS3.

Hele 31 prosent av de 1 700 som svarte på undersøkelsen oppgir at dårlig ledelse var årsaken til at de byttet jobb. Andre viktige grunner til jobbskifte var at de ønsket en jobb med bedre lønn (24 prosent), ønske om å utvikle seg personlig og faglig (22 prosent), kortere avstand mellom arbeidsplass og hjem (18 prosent) og ønske om bedre balanse mellom jobb og privatliv (18 prosent).

En del byttet også jobb fordi de opplevde for mye stress i jobben (11 prosent), eller dårlig forhold til arbeidskollegene (12 prosent), eller at de syntes at de fikk for lite anerkjennelse for den jobben de gjorde (10 prosent). 26 prosent av de spurte svarer at det er sannsynlig at de bytter jobb innen tre år. Det kan bli dyrt å miste en medarbeider, av den grunn kan det lønne seg å utbedre de faktorene som gjør at medarbeidere velger å slutte, for eksempel ved å satse på lederutvikling.

(Kilde: Ledernett.no)