(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Stabilisering i konkurstallene

Etter en konkursoppgang på 10,6 prosent i 2018, viser de siste tallene fra analyseselskapet Experian at færre norske selskaper må stenge døren.

Publisert

- Under våren så vi en økning i antall konkurser, så det er positivt å se at det er mindre konkurser på vei inn i fellesferien, sier salgsdirektør Per Ivar Kristiansen i Experian Norge.

Hittil i 2019 har det vært store månedlige variasjoner i antallet konkurser, men nå viser tallene en svak nedgang i antall konkurser. Tall fra Experian viser at 427 selskaper gikk konkurs i juni. Det er en nedgang på 10,7 prosent. Halvveis inn i 2019 er 2611 selskaper erklært konkurs, som er et fall på 2,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Tatt i betraktning SSBs tall som viser i en vekst i norsk økonomi på 0,3 prosent for første kvartal, er en beskjeden reduksjon i antallet konkurser så langt i 2019 ikke overraskende, sier Kristiansen.

Store regionale forskjeller

Telemark og Vest-Agder fortsetter å dominere blant fylkene med størst konkursnedgang, som har falt med henholdsvis 27 prosent og 24,3 prosent. I Nordland fortsetter antallet konkurser å øke, som i juni ligger på henholdsvis 33,3 prosent. Hedmark er også sterkt rammet med en oppgang på 22,5 prosent.

Lite endring i bransjestatistikken

I likhet med tidligere år, troner bygg- og anleggsbransjen og overnatting- og serveringsvirksomheter toppen av næringer med høyest konkursrate, med henholdsvis 0,71 prosent og 1,11 prosent.

Hittil i år har 556 selskaper innen varehandel gått konkurs. I juni ser vi at nedgangen i konkurser innen varehandel fortsetter med 17,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Det gledelig å se konkursnedgang innen varehandel. Samtidig skal vi huske på at nedgangen kommer fra relativt høye nivåer, så vi skal være forsiktige med å avblåse krisen i handelsnæringen helt ennå, sier Kristiansen.

Bygg og anlegg opplever fortsatt kraftig konkursøkning. 126 selskaper gikk konkurs i denne sektoren i juni, som tilsvarer en økning på 20 prosent. Så langt i år har imidlertid økningen vært på 10 prosent totalt.

Statistikken gjelder alle foretaksformer.