Avvikler driften ved Nortura Evanger

Konsernstyret i Nortura har besluttet å avvikle Nortura Evanger. Med det avsluttes driften ved Nortura sitt eldste anlegg.

Publisert

Nortura Evanger har vært, og er fortsatt utsatt for flom og naturskader, med påfølgende kostnader og driftsavbrudd.

Situasjon oppleves som svært krevende på grunn av de økende utfordringene med flom, senest høstens to flommer med påfølgende driftsstopp. NVE har også stoppet videre arbeid med flomforebygging rundt anlegget.

Nortura har vurdert flere alternativer til flom/skadeforebygging, men ikke kommet til noen løsning som på en god måte ivaretar Nortura og de ansattes interesser.

 Dette er alltid vanskelige beslutninger å ta, men i den situasjonen vi nå er, ser vi ikke noen gode alternative løsninger, sier styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag.

Det er i dag 10 fast ansatte ved Nortura Evanger. 5 slutter i løpet av året. Nortura vil følge sine ordinære rutiner for omstilling.

Nortura Evanger har produsert spekematproduksjon med eldhusrøyking og har lang tradisjon for å ivareta lokalt produsert mat. Spekepølsa «Tiriltunge» ble det 2. registrerte varemerke i Norge. Fabrikken overtok produksjon av Vossakorv i 2008.

 Det er en lang og stolt historie ved fabrikken i Evanger. Vi skal sørge for at disse viktige mattradisjonene fortsatt blir ivaretatt, sier Hasvang Vaag.

Volumene ved Nortura Evanger er i Nortura-sammenheng relativt små, og produksjonen flyttes til andre produksjonssteder.

Convenience kommer ut seks ganger årlig og setter søkelys på dagens og morgendagens serveringssteder for travle mennesker.

Les mer om bladet

Bestill abonnemnent

Last ned bladet elektronisk

Følg oss på Facebook

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

PRØVELES EN UTGAVE GRATIS!

Powered by Labrador CMS