Reitan åpnet Uno-X sin første hydrogenstasjon i Sandvika

Colonialmajor Odd Reitan og

Publisert
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen tester ut stasjonen sammen med Ole Johannes Tønnesen, sjef i UNO-X Norge, og Odd Reitan. (Foto: Karine H. Henriksen)
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen tester ut stasjonen sammen med Ole Johannes Tønnesen, sjef i UNO-X Norge, og Odd Reitan. (Foto: Karine H. Henriksen)

klima- og miljøminister Vidar Helgesen var de første til å ta i bruk Uno-X sin nye hydrogenstasjon i Sandvika, Bærum.

Stasjonen i Sandvika er den første i rekken av 20 stasjoner som skal etableres innen 2020. - Når disse er etablert vil vi kunne kjøre hydrogenbiler i og mellom landets største byer, sier adm.dir. i Uno-X Gruppen, Vegar Kulset. (Foto: Karine H. Henriksen)
Stasjonen i Sandvika er den første i rekken av 20 stasjoner som skal etableres innen 2020. - Når disse er etablert vil vi kunne kjøre hydrogenbiler i og mellom landets største byer, sier adm.dir. i Uno-X Gruppen, Vegar Kulset. (Foto: Karine H. Henriksen)

Tekst og foto: Karine H. Henriksen

Innen 2020 skal ytterligere 19 hydrogenstasjoner på plass i Norge og Odd Reitan var strålende fornøyd under åpningen.

Vi er stolte over at Uno-X har åpnet sin første hydrogenstasjon, og dette er bare første i rekken for å få ned utslippene, sier Odd Reitan.

Hydrogenstasjonen som åpnet i dag har en kapasitet opp mot 200 kilo hydrogen i døgnet. Dette tilsvarer «full tank» for 50 biler.

I starten blir hydrogenet tilkjørt, men våren 2017 vil hydrogenet produseres på stedet, en god andel ved hjelp av strøm fra solceller.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, administrerende direktør i Uno-X Gruppen Vegard Kulset, Colonialmajor Odd Reitan, Fylkesordfører for Akershus, Anette Solli og Enova-sjef Nils Kristian Nakstad. (Foto: Karine H. Henriksen)
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, administrerende direktør i Uno-X Gruppen Vegard Kulset, Colonialmajor Odd Reitan, Fylkesordfører for Akershus, Anette Solli og Enova-sjef Nils Kristian Nakstad. (Foto: Karine H. Henriksen)

En betydelig aktør

Odd Reitan er litt usikker på hvor mye av Reitangruppen denne satsningen vil utgjøre i fremtiden. Likevel er han klar på at de skal bli en betydelig aktør.

Hvilket potensial ser dere fremover?

Det er det også et spørsmål om hvor attraktivt bioenergi blir fremover. Når det gjelder energi til elbil, hybridbil, bioenergi og hydrogen, vil vi bli en stor aktør innenfor et av områdene - det er jeg helt sikker på.

Colonialmajoren ser ikke bort fra at det i fremtiden også kan handle om en kombinasjon av både biogass og hydrogen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Enova-sjef Nils Kristian Nakstad og Odd Reitan var godt fornøyd under åpningen tirsdag formiddag. (Foto: Karine H. Henriksen)
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Enova-sjef Nils Kristian Nakstad og Odd Reitan var godt fornøyd under åpningen tirsdag formiddag. (Foto: Karine H. Henriksen)

Uno-X har så langt vært en suksess for oss, ikke minst fordi det er veldig effektive stasjoner. Vi har lavere investeringskostnader sammenlignet med å sette opp en vanlig stasjon.

Dagens nyåpnede pilot-stasjon har kostet drøye 30 millioner kroner.

Ja, det koster å være innovatør, sier Odd Reitan.

Samarbeid på tvers

– Det koster fra 2,5 til 5 millioner kroner å sette opp en slik stasjon, mens en vanlig konvensjonell stasjon koster vel rundt 50 millioner kroner. Det betyr at vi raskere kan snu oss mot den fremtiden som vi helt sikkert møter, sier Odd Reitan.
– Det koster fra 2,5 til 5 millioner kroner å sette opp en slik stasjon, mens en vanlig konvensjonell stasjon koster vel rundt 50 millioner kroner. Det betyr at vi raskere kan snu oss mot den fremtiden som vi helt sikkert møter, sier Odd Reitan.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var opptatt av å sikre infrastrukturen for hydrogenbilene.

Hva vil stasjoner som dette bety for satsningen på hydrogenbiler?

Det vil bety at folk kan kjøpe seg en hydrogenbil og vite at de kan fylle den, det er helt avgjørende for å få fart på markedet. Vi som politikere skal ikke velge om det er elbil eller hydrogenbil som er best, det får folk bestemme selv. Men skal folk ha en mulighet til å ta frie valg, må man ha en infrastruktur for det.

Det er få hydrogenbiler i Norge. Spørsmålet er om man ikke kan bruke pengene annerledes.

Regjeringen har lagt frem en hydrogenstrategi hvor vi har gitt klar beskjed om at det skal bygges ut infrastruktur for hydrogen. Det er viktig å gi muligheter for satsning på ulike teknologier, sier Helgesen.

Savner en nasjonal satsning

Hvis Odd Reitan hadde fått bestemme, hadde kollektivtrafikken i de store byene vært gratis.

Det er det mest logiske, og det mest forbausende at man ikke gjør noe med det. Ja, det vil riktignok koste noen kroner, selv etter at man tar bort alle kostnadene med å kreve inn penger.

Men det er viktig fordi vi må få et kollektivtilbud som er mere tilgjengelig og mere effektiv. Det vil si at man må ha en bedre logistikk på alt innen kollektivtrafikk.

Hvem skal betale for det?

Den regningen som blir igjen må vi ta over skatteseddelen hvis vi skal mene noe alvorlig med klimaet og reduksjon av utslipp, avslutter Reitan.

Nære samarbeidspartnere med Uno-X er hydrogenselskapet Nel Hydrogen og gasselskapet Praxair. Akershus fylkeskommune har bidratt med 5,7 millioner kroner til finansieringen, mens statlige Enova har lagt inn 7,7 millioner.

 

 

Powered by Labrador CMS