Dyrsku parade. Foto: Birte Susan Ulveseth/FMLA i Vestfold og Telemark.
Dyrsku parade. Foto: Birte Susan Ulveseth/FMLA i Vestfold og Telemark.

Dyrsku'n får økonomisk kompensasjon

Regjeringen har vedtatt å gi 11.2 millioner kroner i kompensasjon til Dyrsku'n, som for første gang i historien må avlyses. Dyrsku'n skulle til vanlig vært ett arrangert i september, men må i år avlyse på grunn av faren for korona-smitte.

Publisert

– Dyrsku'n er ett begrep. Dyrsku'n er en institusjon, - for bønder, for bygdefolk og for folk flest. Dyrsku´n er folkefest og møteplass. Det har vært viktig for meg å legge til rette for at Dyrsku'n skal komme seg gjennom denne krevende perioden og være i stand til nye arrangement i årene som kommer, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

– Dyrsku'n har i alle år siden 1866 blitt arrangert på samme tid; andre helga i september, og på samme plass; Dyrsku-plassen i Seljord. Dyrsku'n har vokst seg stor og mangfoldig, men har i alle år holdt fast på kjerneaktiviteten; husdyrutstillinga, som bokstavelig talt er i sentrum, seier Bollestad.

– Norge trenger slike møteplasser som Dyrsku'n. Det er viktig for bygdene våre og samfunnsutviklinga, Dyrsku'n har utvikla seg til å bli en viktig arena for politiske diskusjoner, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Norges største handels- og landbruksmesse

Dyrsku'n er Norges største handels- og landbruksmesse, og samtidig en viktig møteplass i bygde-Norge. Dyrsku'n har vært arrangert på Dyrsku-plassen i Seljord hvert år gjennom 154 år. Det møter om lag 90 000 på Dyrsku'n gjennom tre dager. I løpet av disse dagene blir det omsatt varer for mer enn 500 millioner kroner fra mer enn 800 utstillere.

Når Dyrsku'n i år må avlyse, vil tapet i omsetting for Dyrsku'n være på om lag 70 mill. kroner og sette selskapet i en svært krevende økonomisk situasjon.

Dyrsku-plassen er ei stiftelse, som er eid av Seljord kommune og Telemark Landbruksselskap. Under Dyrsku'n er det omlag 2000 personer som har oppgaver i forbindelse med arrangementet, enten for sitt lag/sin organisasjon, eller direkte for Dyrsku'n.

Dyrt for lokal handel

Lokalsamfunnet, først og fremst i Seljord, nyter godt av ringvirkningene. Telemark Næringshage regner med at årets avlysing vil føre til en reduksjon for lokal handel på inntil 300 millioner kroner. Lokale lag og organisasjoner i regionen mister inntekter fra arrangementet på over 10 millioner kroner.

Regjeringen skal legge fram for Stortinget at Dyrsku'n får kompensert 11,2 millioner for å dekke deler av underskuddet knyttet til korona-situasjonen. Forslag om kompensasjon skal legges frem for Stortinget seinest i sammenheng med ny-salderingen av 2020-budsjettet.

Regjeringa tar forbehold om at kompensasjonen blir godkjent av ESA (Eftas overvåkingsorgan) og at Stortinget gir sitt samtykke.

Powered by Labrador CMS