Inspektøren i Mattilsynet hilser på kalvene, og sjekker at de har det bra. Foto: Mattilsynet
Inspektøren i Mattilsynet hilser på kalvene, og sjekker at de har det bra. Foto: Mattilsynet

DYREVELFERD: Flere må avvikle dyrehold

Flere dyreholdere enn før må avvikle driften på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Det kommer fram i årsrapporten for Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2017.

Publisert

Rapporten viser også at Mattilsynet øker andelen uvarslede tilsyn, at virkemiddelbruken er blitt strengere, og at antallet bekymringsmeldinger om dyr som lider fortsetter å øke.

I fjor ble totalt 83 dyrehold tvangsavviklet her i landet, mot 59 i 2016 og 47 i 2015. Når et dyrehold blir tvangsavviklet, skjer det fordi eieren ikke tar godt nok vare på dyra sine.

Mattilsynet avvikler flere dyrehold

-Vi har pålagt flere dyreeiere å avvikle dyreholdet i 2017 enn tidligere. Vi kan ikke si nå om denne trenden vil fortsette, eller hva som er årsaken, sier Torunn Knævelsrud, som leder dyrevelferdsseksjonen i Mattilsynet.

- Det kan både skyldes at vi avdekker flere dyrehold med for dårlig dyrevelferd enn før, og at vi tyr til avvikling i slike saker oftere enn før.

- Det er dyreeieren som har ansvaret for at dyra hans eller hennes har det bra og behandles i tråd med kravene i dyrevelferdsloven. Når dyreeieren ikke gjennomfører viktige tiltak han er blitt pålagt av Mattilsynet for å bedre forholdene for dyra, kan mange dyr bli påført alvorlig lidelse, sier Torunn Knævelsrud.

I noen tilfeller er det akutte saker som fører til at dyreholdet må avvikles. I andre tilfeller kan dyreeieren over tid ha unnlatt å gi dyra sine noe så grunnleggende nødvendig som nok fôr, tilgang til rent vann og ren liggeplass. Eller fjøset kan være i for dårlig forfatning som bosted for dyra.

- Når en dyreeier ikke gjennomfører tiltak vi har pålagt ham eller henne, må vi trappe opp med strengere virkemidler. Hvis det ikke hjelper, må vi til slutt vedta tvangsavvikling av dyreholdet, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud

Det er flest dyrehold med kjæledyr som blir tvangsavviklet. I fjor ble 36 kjæledyrhold avviklet, mot 33 i 2016 og 19 i 2015.

Antallet dyr er størst i dyrehold med storfe eller småfe. I fjor ble 21 storfehold, 19 småfehold, 10 hestehold og 7 svinehold tvangsavviklet. Det ble ikke tvangsavviklet noen pelsdyrhold i fjor, mot ett i 2016.

Antallet bekymringsmeldinger øker for hvert år

Totalt mottok Mattilsynet 10 426 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i 2017

.

Det er 1 045 flere enn året før.

- De fleste bekymringsmeldingene handler om kjæledyr, men vi mottar også mange meldinger om hester og en del om produksjonsdyr. Dessverre har vi også alvorlige hendelser der dyr lider i lang tid, eller dør på grunn av vanskjøtsel, eller av regelrett mishandling. Men slike hendelser er tross alt få i forhold til antallet dyr og dyrehold, sier Knævelsrud.

Mattilsynet veileder om kravene i regelverket

- Når inspektørene i Mattilsynet er på tilsyn, veileder de dyreholderne om kravene i regelverket. Det er en svært viktig del av den jobben inspektørene våre gjør. Likevel er det ikke alle dyreholdere som velger å rette seg etter kravene til god dyrevelferd. Vi bruker ulike virkemidler for å få dyreholderne til å følge regelverket, og vi er blitt strengere i bruken av virkemidler, sier Torunn Knævelsrud.

FAKTA FRA ÅRSRAPPORTEN  BRUK AV VIRKEMIDLER

Dyreholdere som har fått overtredelsesgebyr har økt fra 31 i 2015 til 69 i 2017

Overtredelsesgebyr er mest brukt når det er mangler ved fôring, tilsyn med og stell av dyra. Overtredelsesgebyr brukes også i en del saker som ikke er med i denne rapporten, det gjelder særlig transport av dyr. Gebyret er mest ilagt dyreholdere som har storfe, men blir brukt i saker som gjelder de fleste dyrearter.

Flere dyreholdere har fått forbud mot å ha dyr

Mattilsynet kan ilegge folk forbud mot å ha dyr for en avgrenset periode, eller inntil videre. Dyrehold der det er gitt forbud har økt fra 16 i 2015, til 27 i 2017 og 30 i 2017.

Svak økning for antallet tvangsmulkter

Tvangsmulkt blir mest brukt mot dyreeiere som driver med storfe. I 2017 fikk 73 dyreholdere tvangsmulkt, mot 63 i 2016 og 65 i 2015.

(Pressemelding)

Convenience kommer ut seks ganger årlig og setter søkelys på dagens og morgendagens serveringssteder for travle mennesker.

Les mer om bladet

Bestill abonnemnent

Last ned bladet elektronisk

Følg oss på Facebook

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS