(Illustrasjon: Statsbygg)
(Illustrasjon: Statsbygg)

Ny døgnhvileplass og kontrollstasjon på Gol

Samferdselsdepartementet har godkjent Statens vegvesens planer om å bygge en sambruksstasjon på Gol i Buskerud. Anlegget blir ny trafikkstasjon og kontrollplass for Statens vegvesen og døgnhvileplass.

Publisert

- Med byggingen av ny kontrollstasjon på Gol får vi en enda mer effektiv utekontroll av tungtrafikken, noe som igjen øker trafikksikkerheten. En døgnhvileplass for tungtransporten er også et bidrag til trafikksikkerheten i og med at vi får uthvilte sjåfører, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Statsråden presiserer at det er fremtidsrettet å bygge en felles trafikkstasjon og utekontrollstasjon.

- Det er kostnadsbesparende med tanke på sambruk av infrastruktur og fordi det gir mulighet til mer fleksibel mannskapsutnyttelse og større effektivitet, mener Solvik Olsen.

Den nye kontrollstasjonen på Gol får en strategisk beliggenhet slik at Statens vegvesen daglig kan kontrollere tungbiltrafikken mellom Vestlandet og Østlandet på riksveg 7 og riksveg 52.

- Ny og bedre kontrollstasjon fører til en betydelig økning av kontrollfrekvensen. Her skaper vi vi en ny attraktiv og effektiv arbeidsplass med et godt og trygt arbeidsmiljø, sier Solvik-Olsen.

Døgnhvileplassen er beregnet å koste rundt 13,5 millioner kroner. Totalt er det nye anlegget beregnet å koste i overkant av 55 millioner kroner og skal etter planen stå ferdig i januar 2019.