Næringsminister Iselin Nybø.
Næringsminister Iselin Nybø.

Dagligvaretilsynet og lov om god handelsskikk på plass fra nyttår

1. januar trer lov om god handelsskikk i kraft, og Dagsligsvaretilsynet opprettes.

Publisert Sist oppdatert

– Det er viktig å ha fokus på denne bransjen, ettersom mat og dagligvarer er viktig for forbrukerne. Tilsynet skal ivaretaforbrukernes interesser ved å fremme redelighet, forutsigbarhet og lojalitet i kontraktsforhold, sier næringsminister Iselin Nybø.

Skal redusere konfliktnivået i bransjen

Dagligvaretilsynet, som får kontorer sammen med Forbrukertilsynet i Porsgrunn, skal håndheve loven om god handelsskikk som ble vedtatt i mars. Formålet med loven er å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen gjennom å sikre ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler mellom aktørene.

– Loven skal ikke svekke forhandlingsmakten til dagligvarekjedene. Tøffe forhandlinger, der kjedene legger press på leverandørene, er viktig for innovasjon og lavere priser, sier næringsministeren.

6,5 millioner til Dagligvaretilsynet

I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 6,5 millioner kroner i 2021 til Dagligvaretilsynet. Nærings- og fiskeridepartementet er i sluttfasen med å ansette en direktør for det nye tilsynet. I 2021 skal direktøren rekruttere medarbeider og bygge opp organisasjonen.

Fra nyttår er det engasjert en medarbeider i en midlertidig prosjektstilling i Dagligvaretilsynet, som vil sørge for den daglige driften av tilsynet fram til en direktør er på plass.

Når det tekniske og organisatoriske kommer på plass, er jeg opptatt av at Dagligvaretilsynet skal ha et konstruktivt samarbeid med relevante aktører i bransjen, sier Nybø.

Dagligvaretilsynet skal først og fremst drive veiledning og informasjonsarbeid overfor aktørene i dagligvaremarkedet. Om dette ikke fører frem kan sterkere virkemidler, som overtredelsesgebyr, tas i bruk.

Powered by Labrador CMS