Arkivfoto: Karine Hildonen Henriksen
Arkivfoto: Karine Hildonen Henriksen

Opphev dagligvarebransjens øl-monopol

Stortinget skal om kort tid komme med sine anbefalinger til hvordan man kan få mer konkurranse i verdikjeden fra jord til bord. Virke Servicehandel er bekymret for at politikerne glemmer at dagens statlige salgsbevillingsforbud for kiosker og bensinstasjoner påfører servicehandelsnæringen en årlig konkurranseulempe på mange milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Innlegg av Iman Winkelman i Virke Servicehandel.

Iman Winkelman i Virke Servicehandel.
Iman Winkelman i Virke Servicehandel.

Norge er et langstrakt land med stort innslag av spredt bosetting i distriktene. En avgjørende forutsetning for å unngå økt fraflytting er et godt lokalt dagligvare- og servicetilbud.

Ofte ivaretas dette tilbudet av dagligvarebransjen i dag. Samtidig ser vi at bensinstasjonenes sterke tilstedeværelse i mange distriktsfylker også er av stor betydning for å dekke lokale innbyggeres behov på områdene for dagligvarer, husholdningsvarer og drivstoff.

Lik konkurranse
Virke er opptatt av at politikerne legger til rette for at servicehandelsnæringen kan overleve over tid. Vi ber derfor om at det legges til rette for konkurranse på like vilkår i det samlede dagligvaremarkedet. Dessverre har man gjennom dagens statlige salgsbevillingsforbud for kiosker og bensinstasjoner i gitt dagligvarenæringen enerett på å tilby forbrukerne en komplett handlekurv inkludert svake alkoholholdige drikkevarer. Dette gjør det mulig for dagligvarebransjen å spise seg stadig mer inn på servicehandelens markedsgrunnlag, uten at kiosk- og bensinstasjonsnæringen kan ta et jafs tilbake.

Utdatert forbud
Dagens statlige salgsbevillingsforbud er tilpasset en tid der bensinstasjonene bestod av to pumper og en pølsebu. De senere år har bransjeglidningen medført at kiosk, bensinstasjoner og dagligvarer i stadig økende grad henvender seg til de samme kundene, og dekker identiske forbrukerbehov. I distriktet tilbyr en rekke nærbutikker også drivstoffsalg i tilknytning egen virksomhet – uten at dette har hatt betydning for retten til alkoholsalg. Det tjener verken forbruker- eller næringsinteressene at dagligvarebransjen har blitt gitt et politikerskapt konkurransefortrinn på minst 13 milliarder kroner årlig.

Økt lokalt selvstyre
Et godt kiosk- og bensinstasjonstilbud i distriktene er avhengig av at man legger til rette for at også servicehandelsnæringen kan søke om salgsbevilling for svake alkoholholdige drikkevarer på lik linje med dagligvarebransjen. I årevis har kommunene behandlet søknader om salgsbevilling fra dagligvarebransjen. Dette tilsier at kommunene også fint vil være i stand til å vurdere søknader fra kiosker og bensinstasjoner som ønsker å bedrive kombinasjonsomsetning av drivstoff og dagligvarer. Økt lokalt selvstyre bidrar til bedre lokale løsninger også på dette området.

Rydd opp i konkurransevilkårene
Ønsker vi et fortsatt godt lokalt tilbud i regi av kiosk- og bensinstasjonsnæringen, må man sørge for konkurranse på like vilkår i det samlede dagligvaremarkedet. Egentlig burde dette være en selvfølge. Nå ber vi imidlertid Stortinget rydde opp i dette som del av sin pågående behandling av regjeringens stortingsmelding om dagligvaremarkedet.

Powered by Labrador CMS