Tallene er fra Olav Thon Gruppens årsrapport for 2018. Foto: Morten Hjertø/Olav Thon Gruppen
Tallene er fra Olav Thon Gruppens årsrapport for 2018. Foto: Morten Hjertø/Olav Thon Gruppen

Svakere økning på norske kjøpesentre

Olav Thon Gruppen er Skandinavias største kjøpesenteraktør og markedsleder både i Norge og Sverige. Ved årsskiftet eide Olav Thon Gruppen 78 kjøpesentre i Norge og Sverige, og forvaltet 21 sentre for andre eiere.

Publisert

2018 var riktignok et godt år for Olav Thon Gruppen. Resultatet før skatter ble 4,9 milliarder kroner.

2,1 milliarder av konsernets resultat kommer fra verdiøkning på eiendomsporteføljen og fastrenteavtaler. Resultatet før verdiendringer og skatter ble 2,8 milliarder kroner, en økning på 5 % sammenlignet med 2017.

Svakere for kjøpesentrene

Vi er godt fornøyd med utviklingen i 2018, og tallene viser at Olav Thon Gruppen leverer solide resultater selv med en noe svakere markedssituasjon for konsernets kjøpesentre, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

I Norge økte butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen 1,5 % til 64,5 milliarder kroner, mens økningen i Sverige var 3,4 % med 14 milliarder svenske kroner.

Kjøpesentrene ble videreutviklet i 2018 for å møte konkurransen fra netthandel og nye forbrukertrender.

Vi ønsker å styrke kjøpesentrenes posisjon som sentrale møteplasser for opplevelser og handel ved å utvide sentrene med nye og spennende butikker, kinosentre og serveringssteder, sier Arne B. Sperre.

Hotell

Thon Hotels har 11.870 rom fordelt på 80 hoteller i Norge og utlandet.

Modernisering av hotellporteføljen fortsatte i 2018, og en stor del av hotellene har blitt pusset opp med fargerik og moderne interiør. Satsingen på design, teknologi og mat har ført til flere topplasseringer på nettstedet TripAdvisor, samt flere prestisjefylte kåringer.

Med høyere rompris og beleggsprosent i både Norge og Belgia oppnådde Thon Hotels også i 2018 en resultatfremgang.

Les hele årsrapporten her

(Pressemelding)