Mattilsynet på inspeksjon i storfebesetning. Foto: Mattilsynet
Mattilsynet på inspeksjon i storfebesetning. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet: Flere tilsyn men færre brudd på dyrevelferdsloven

Mattilsynets rapport for tilsyn med dyrevelferden for 1. tertial 2019 viser at tilsynet fortsatt mottar mange bekymringsmeldinger. Den viser også at ble oppdaget færre dyrehold med alvorlig vanskjøtsel i årets første fire måneder, sammenlinget med samme periode i fjor.

Publisert

Mattilsynet fikk 3708 bekymringsmeldinger i løpet av årets fire første måneder. Det er en svak nedgang fra samme periode i 2018, da antallet meldinger var 3739. Etter flere år med en betydelig økning, kan det se ut som antallet meldinger flater ut.

Det er fortsatt flest bekymringsmeldinger om kjæledyr, men det var også mange meldinger om hester og produksjonsdyr.

Flere tilsyn gjennomført, fant færre regelbrudd

Mattilsynet gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i 3074 dyrehold. Det er 106 flere enn i samme periode året før. Det ble oppdaget større og mindre brudd på regelverket i 38 prosent av disse dyreholdene, mot 47 prosent i fjor. Andelen av dyrehold med brudd på regelverket blir påvirket av hvilke dyrehold som blir valgt ut for tilsyn. Tallene sier derfor ikke noe om forholdene i alle dyrehold, eller om det er en reell nedgang i antallet brudd på regelverket.

- Mattilsynet prioriterer å føre tilsyn i de dyreholdene der vi mener det er størst risiko for brudd på regelverket for dyrevelferd, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Få tilfeller av alvorlige brudd på regelverket

Mattilsynet bruker betegnelsen alvorlig vanskjøtsel hvis ett eller flere dyr i dyreholdet er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, tilsyn og stell. Det ble registrert alvorlig vanskjøtsel i 19 dyrehold, som er 0,6 prosent av de dyreholdene Mattilsynet var på tilsyn i. Selv om ett tilfelle av alvorlig vanskjøtsel er ett for mye, gjelder det en lav andel av dyreholdene.

I totalt 23 dyrehold ble det gitt forbud mot aktiviteter med dyr, mens dyreholderen ble anmeldt til politiet i 17 dyrehold. Disse reaksjonsformene blir brukt når dyrene er alvorlig vanskjøttet, og når forholdene for dyrene er for dårlig over tid, selv etter gjentatte tilsyn og pålegg fra Mattilsynet.

Gjennomfører uvarslede tilsyn i tråd med EU-krav

Andelen uvarslede tilsyn varierer mye fra dyreart til dyreart. Andelen var høyest for kjæledyr med 84,1% og lavest for fjørfe med 21 %. For pelsdyr var antallet tilsyn for lavt til å si noe om denne andelen. Tilsynet med pelsdyr blir utført først og fremst i andre halvår når det er valper og mange dyr på farmene.

- EUs kontrollforordning pålegger oss å gjennomføre tilsynet med dyrevelferden uten å varsle dyreeieren på forhånd, så langt det er mulig. Men i mange tilfeller må eieren være til stede for at vi skal kunne gjennomføre tilsynet, sier Knævelsrud.

Viktig å melde fra hvis du kjenner til at dyr lider

- Mattilsynet er avhengig av at publikum melder fra om dyr som lider. Bruk varslingsknappen på mattilsynet.no. Det er viktig å legge inn god informasjon om hvor dyrene er, og hva som er galt i dyreholdet. Det gjør det enklere for Mattilsynet å vurdere alvoret i melding og finne dyrene, sier Torunn Knævelsrud.

Siden 2015 har Mattilsynet utgitt tertialrapporter og årsrapporter om våre funn fra tilsyn med dyrevelferden i ulike typer dyrehold. Alle rapporter om dyrevelferd er publisert samlet på Mattilsynets nettside.

Powered by Labrador CMS