Bensinstasjoner

Iman Winkelman, ny leder for Virke Servicehandel. (Foto: Karine H. Henriksen)

- Nå må regjeringen vurdere andre tiltak!

Regjeringens ekspertutvalg la i formiddag frem sin rapport om prisdiskriminering. Ekspertene som har utredet spørsmålet om forbudet mot prisdiskriminering konkluderer med at et forbud ikke er hensiktsmessig. Virke Servicehandel mener regjeringen nå må bruke tid på å se på hvilke andre tiltak som står i veien for økt konkurranse i det samlede dagligvaremarkedet. Et av tiltakene som bør utredes er en oppheving av dagens forbud mot at kiosker og bensinstasjoner kan søke om salgsbevilling for alkoholsvake drikker, slik at denne bransjen kan konkurrere på like vilkår med dagligvarebransjen.

Publisert Sist oppdatert

Virke Servicehandel er Hovedorganisasjonen Virkes interessefellesskap for kiosk- og bensinstasjonsnæringen, og representerer bransjen på både kjede- og forhandlernivå.

Foreningen har med interesse fulgt debatten om prisdiskriminering i dagligvarebransjen, og er glad for at regjeringen har valgt å foreta en grundig utredning av dette spørsmålet gjennom å nedsette et egeekspertutvalg.

Må legge til rette

Ekspertutvalget la i formiddag frem sin rapport der de i følge Næringsdepartementets pressemelding konkluderer med at man ikke bør anbefale et forbud mot prisdiskriminering i dagligvaresektoren. Nå ber Virke Servicehandel regjeringen vurdere hvilke andre tiltak som kan være aktuelle konkurransen i det samlede dagligvaremarkedet for å styrke forbrukervelferden i form av større tilgjengelighet, bedre utvalg og lavere priser.

− Våre medlemmer er opptatt av at det må legges til rette for bedre konkurranse i det samlede dagligvaremarkedet. Dette i forlengelsen av at våre medlemmer er de nærmeste, og sannsynligvis eneste, som kan utfordre de etablerte dagligvareaktørene i det norske markedet. Flere av kiosk- og bensinstasjonskjedene har et landsdekkende forhandlernett og god kunnskap om norske forbrukervaner. I tillegg er enkelte av kjedene eid av utenlandske aktører med sterke finansielle muskler. Bransjeaktørene vi representerer, er på mange måter de utenlandske utfordrerne som regjeringen etterlyser i det norske dagligvaremarkedet, sier Winkelman.

Endring av dagens forbud

Winkelman peker på at en viktig forutsetning for at kiosk- og bensinstasjonsnæringen skal kunne utøve sterkere konkurransepress mot dagligvarenæringen, er en endring av dagens forbud mot søknader om salgsbevilling for svake alkoholholdige drikkevarer for kiosker og bensinstasjoner:

− En avgjørende forutsetning for at servicehandelen kan utfordre de etablerte dagligvareaktørene, er konkurranse på like vilkår mellom kiosker, bensinstasjoner og dagligvare. Per i dag har kiosker og bensinstasjoner et statlig forbud mot å søke og få innvilget salgsbevilling for svake alkoholholdige drikkevarer. Dette medfører en årlig konkurranseulempe vis a vis dagligvareaktørene på nærmere 13 milliarder kroner. I tillegg går våre medlemmer glipp av verdifull tilleggsomsetning i mangel på å kunne tilby norske forbrukere en komplett handlekurv, sier Winkelman.

En barriere mot økt konkurranse

I forbindelse med regjeringens arbeid med stortingsmelding dagligvare, ble det fra Næringsdepartementet bestilt en rapport om etableringsbarrierer i dagligvaresektoren fra Oslo Economics. I rapporten fra konsulentselskapet trekkes servicehandelens salgsbevillingsforbud frem som en barriere mot økt konkurranse i det norske dagligvaremarkedet.

Tidligere har også Konkurransetilsynet advart mot dagens regulering, og understreket at dagligvare, kiosker og bensinstasjoner opererer i samme marked, og derfor bør reguleres likt. Kiosker og bensinstasjoner er også foreslått omfattet av lov om god handelsskikk.

En utdatert politikk

Winkelman mener dagens forbud mot salgsbevilling for kiosker og bensinstasjoner er fullstendig utdatert:

− Våre medlemmer stiller seg undrende til at dagligvarebransjen gis full anledning til å omsette svake alkoholholdige drikkevarer uavhengig butikktetthet og etableringstakt. De digitale dagligvareaktørene har også blitt gitt adgang til å utlevere øl sammen med dagligvarene som leveres rett hjem til husholdningene. Samtidig befinner servicehandelen seg ofte i en situasjon der de representerer et viktig servicepunkt i små lokalsamfunn. I situasjoner der bensinstasjonen for alle praktiske formål er å sammenligne med en dagligvarebutikk, er det fullstendig utdatert politikk å nekte disse mulighet til å tilby forbrukerne et helhetlig dagligvareassortiment, avslutter Iman Winkelman i Virke Servicehandel.

Les mer om bladet

Bestill abonnemnent

Last ned bladet elektronisk

Følg oss på Facebook

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

PRØVELES EN UTGAVE GRATIS!

Powered by Labrador CMS