Forfatterne av boken (f.v) Petter Tønder Jakobsen og Kirsten Linde sammen med leder for Virke KBS Iman Winkelman. (FOTO: KARINE H. HENRIKSEN)
Forfatterne av boken (f.v) Petter Tønder Jakobsen og Kirsten Linde sammen med leder for Virke KBS Iman Winkelman. (FOTO: KARINE H. HENRIKSEN)

Bensinstasjonenes Historie i Akershus

NY BOK: Museene i Akershus har utgitt en bok som beskriver og oppsummerer viktige sider ved bensinstasjonenes historie. Boken ble lansert hos Virke med et stort antall representanter fra bransjen og de motorhistoriske miljøene tilstede.

Publisert

Gjennom flere år har Museene i Akershus jobbet med å dokumentere viktige sider ved bensinstasjonenes historie. Dette har blitt til en bok 180 sider med et stort antall bilder og fortellinger om bransjen gjennom de siste hundre år. Boken er skrevet med utgangspunkt i fortellinger om bensinstasjonsnæringen i Akershus, men er representativ også for å beskrive situasjonen og utviklingen nasjonalt.

Lansering hos Virke

Boken ble lansert på et vellykket arrangement i Virkes lokaler mandag 14.oktober. Arrangementet ble åpnet ved leder for Virke KBS Iman Winkelman, som trakk frem bransjens evne til omstilling i møte med endringer i bilpark, teknologi og forbrukertrender.

I tillegg minnet Winkelman tilhørerne om at næringen nå står midt i det grønne skiftet, og at det nok en gang er viktig at myndighetene sørger for gode rammebetingelser som gjør det mulig for næringen å utvikle seg videre til beste for alle som ferdes langs vei.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold holdt en innledning om hvordan myndighetene ser på bensinstasjonsbransjen, og hvor viktig næringen er for å gi bilistene et godt tilbud.

Forfatterne av boken, Kirsten Linde og Petter Tønder Jakobsen, redegjorde for innholdet i boken gjennom en mini-quiz, og benyttet også anledningen til å takke alle fra bensinstasjonsbransjen som har bidratt til å gjøre boken mulig.

Stort oppmøte

Boken har fått stor oppmerksomhet i flere miljøer, og både representanter for bensinstasjonsbransjen og de motorhistoriske miljøene var godt representert på lanseringen.

I tillegg deltok flere medier på lanseringen, og 15.oktober var det eget innslag om boken på God Morgen Norge (TV2). Her var både forfatter av boken Kirsten Linde og leder for Virke KBS Iman Winkelman i studio for å snakke om bransjens fortid og framtid.

Les mer om boken her