Mange energi- og bensinstasjoner merker en sterk nedgang i disse dager.
Mange energi- og bensinstasjoner merker en sterk nedgang i disse dager.

Virke Servicehandel: - Vær sjenerøs, finansminister!

En ny beregning viser at under 10 prosent av alle bensinstasjoner er i stand til å håndtere et omsetningstap på 40 prosent i mars og april, selv når det justeres for en sterk reduksjon i utgiftene i samme periode. Nå oppfordrer Iman Winkelman i Virke Servicehandel finansministeren til å være sjenerøs.

Publisert Sist oppdatert
Iman Winkelman i Virke Servicehandel.
Iman Winkelman i Virke Servicehandel.

AV: Iman Winkelman, leder i Virke Servicehandel

Funnene fra beregningen er et sterkt argument for at staten må sørge for en sjenerøs kompensasjonsordning. Fredag den 3. april legger regjeringen frem sitt forslag.

Virke har denne og forrige uke vært i nær og tett dialog med Finansdepartementet i forbindelse med regjeringens varslede kompensasjonsmodell for næringslivet. Foreløpig har regjeringen vært åpen om at modellen skal gi bedrifter som har hatt et stort omsetningsfall som følge av korona-krisen, kompensasjon for en andel av virksomhetenes faste utgifter.

Uten direkte økonomisk kompensasjon, vil mange bedrifter om kort tid ha en soliditetsutfordring som det ikke er mulig å stå i over tid. Fra før har mange bedrifter på kort tid havnet i en likviditetsskvis som også er tøff å håndtere.

Førstkommende fredag legger regjeringen frem alle detaljene for ordningen. Stortinget skal deretter behandle forslaget og gi sitt endelige ja til regjeringens opplegg. Vi anslår at de første bedriftene har «kontantstøtten» på bok om to til tre uker. Imens må man gjøre sitt ytterste for å holde hjulene i gang.

Vi er selvsagt takknemlig for at regjeringen involverer oss i arbeidet med å utforme et av de aller viktigste tiltakene for å hjelpe næringslivet i en meget krevende økonomisk situasjon. Vi støtter også mange av de viktige prinsippene regjeringen har lagt til grunn for ordningen.

Hva er tilstrekkelig for å unngå at bedrifter går over ende?
S
amtidig er vi opptatt av at modellen skal komme flest mulig virksomheter til gode, og at beløpet som kompenseres er tilstrekkelig for å unngå at bedrifter innen kiosk- og bensinstasjonsnæringen (og øvrige bransjer) går over ende. Konkret handler dette om å finne en ordning som sikrer at det er nært forhold mellom hvor stor omsetningsnedgang man har hatt, og hvor stor økonomisk støtte man har krav på fra staten. Likeledes må ordningen rigges slik at flest mulig kan gjøre nytte av ordningen – herunder også bedrifter som har hatt moderat salgssvikt i størrelsesorden 25 – 30 prosent.

Omfattende beregninger
F
or å forstå mer om hvordan kompensasjonsmodellen bør utformes for å treffe berørte bedrifter best mulig, har vi denne uken foretatt omfattende beregninger av hvordan ulike handelsbransjer påvirkes av et bratt omsetningsfall.

På bensinstasjonsområdet har vi innhentet og systematisert regnskapsinformasjon fra mer enn 700 bedrifter for å undersøke hvordan lønnsomheten påvirkes av en omsetningsnedgang på 40 prosent i en tomånedersperiode. I vår egenutviklede analysemodell har vi tatt høyde for at redusert omsetning medfører reduserte varekostnader. I tillegg har vi redusert lønnskostnadene og driftskostnadene ut fra betraktninger om hvor stor andel av disse utgiftene som er påvirkbare versus ikke-påvirkbare på kort sikt.

Funnene fra vår analyse viser blant annet at:

· Koronakrisen medfører at kun 9 prosent av bensinstasjonene vil ha positivt driftsresultat dersom omsetningen faller med 40 prosent i mars og april, samtidig som man reduserer varekostnader, lønnskostnader og driftskostnader maksimalt. I praksis innebærer dette at 91 prosent (!) av alle bensinstasjoner vil gå med underskudd.

· Dersom staten innfører en kompensasjonsmodell som gir 25 prosent kompensasjon for en omsetningsreduksjon ned til 20 prosent, vil det bare være tilstrekkelig for å hjelpe omtrent 15 prosent av bedriftene som har en omsetningsnedgang på 40 prosent. Fortsatt vil 75 prosent av bransjen gå med underskudd.

Kompensasjonsmodell må raskt på plass

Funnene fra beregningen viser for det første at det er svært viktig at regjeringens kompensasjonsmodell kommer på plass så snart som mulig. Uten direkte økonomisk kompensasjon, vil mange bedrifter om kort tid ha en soliditetsutfordring som det ikke er mulig å stå i over tid. Fra før har mange bedrifter på kort tid havnet i en likviditetsskvis som også er tøff å håndtere.

I tillegg viser beregningen hvor viktig det er å finne en modell som gir tilstrekkelig kompensasjon for omsetningstapet næringslivet opplever i forlengelsen av at myndighetene har stengt ned store deler av samfunnet. Kompensasjonsgraden må være slik at en størst mulig andel av de ikke-påvirkbare utgiftene kan dekkes med «kontantstøtten» staten skal tilføre virksomheter med stort omsetningsfall. I motsatt fall vil kompensasjonsmodellen bare gi nødvendig håndsrekning til svært få bedrifter, og det store flertall vil risikere å havne i skifteretten.

Vi håper regjeringen er sitt ansvar bevisst og at finansminister Sanner sørger for å legge frem en sjenerøs kompensasjonsmodell på fredag. I motsatt fall må vi be Stortinget ordne opp. Når staten har stengt ned store deler av samfunnet, må staten også sørge for at næringslivet ikke blir sittende igjen med hele regningen for myndighetenes tiltak for å begrense smittespredning. Dette er også vårt klare utgangspunkt i den pågående dialogen med Finansdepartementet om hvordan ordningen bør utformes.

Iman Winkelman
Leder i Virke Servicehandel

Powered by Labrador CMS