(Illustrasjonsfoto: Karine H. Henriksen)
(Illustrasjonsfoto: Karine H. Henriksen)

Langt færre jobber på fredager

Det er merkbart færre som møter på jobb på fredager, men det behøver ikke gå ut over produktiviteten skriver HMS Magasinet på sine nettsider. Mange bransjer nyter godt av det, likevel er det ansatte med tidsstyrt arbeidstid som taper i kampen om en fleksibel arbeidsdag.

Publisert

NSB har rundt 20 prosent færre passasjer på rushtidstogene rundt Oslo på fredager. Det er også markant færre bompasseringer på veien rundt hovedstaden. Også i Bergen er det færre passeringer i bomringen, men forskjellen er ikke like stor som i Oslo, skriver Dagens Næringsliv.

Men selv om mange har et fleksibelt forhold til fredagen som arbeidsdag, er ikke fleksibiliteten likt fordelt, forteller instituttdirektør Steen. Det er seniorene i arbeidslivet og ansatte i bank, finans og privat tjenestesektor som leder an.

Tidsstyrt arbeid taper

«Taperne» er dem med såkalt tidsstyrt arbeid. Her er det overhyppighet av kvinner, sier Steen. Det er langt vanskeligere å være fleksibel når arbeidet er tidsstyrt, slik den gjerne er på arbeidsplasser som sykehjem, butikker og fabrikker.

Og i helsevesenet og i butikk er kvinnene solid i flertall, sier Steen.

Et velferdsgode

Men selv om mange av dem som kan, velger å være fleksible, frykter ikke Steen at dette går ut over produktiviteten.

Våre undersøkelser peker mot at disse med oppgavestyrt arbeid jobber mer enn andre. Oppmerksomheten om jobben har ingen klar grense. Den strekker seg over flere timer i døgnet enn hos dem som går av skiftet klokken 16, sier han.

I tillegg er jo fleksibiliteten utvilsomt en velferdsgevinst.

(NTB)