(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Innsatsen mot antibiotikaresistens har effekt

Overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens (MRSA) hos svin i Norge viser at ingen besetninger testet positivt for bakteriene i 2018.

Publisert

De siste fem årene har Mattilsynet tatt prøver i svinebesetninger for å kontrollere om grisene har MRSA. Det er Mattilsynets inspektører som tar prøvene og Veterinærinstituttet som analyserer dem. Målet er å hindre at bakteriene etablerer seg i norske svinebesetninger.

At det ikke ble funnet noen positive besetninger i 2018 viser at programmet har effekt. Dette skyldes særlig at produsentene har gjort tiltak for å forebygge å få smitte inn i besetningene sine, sier seniorrådgiver Solfrid Åmdal i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Viktig for folkehelsen

MRSA er en zoonose, det vil si en dyresykdom som smitter til mennesker. Hverken gris eller friske mennesker blir vanligvis syke av bakterien, men den kan være farlig for mennesker som allerede er syke.

Det er viktig å hindre at LA-MRSA spres til helseinstitusjoner, da LA-MRSA kan få konsekvenser for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse. Disse kan da få infeksjoner med resistente bakterier som kan være vanskeligere å behandle, forteller Åmdal.

MRSA-bakterier i mat dør ved varmebehandling, og mat er ikke regnet som smittekilde mellom dyr og mennesker.

Fortsatt forebygging er viktig

Nylig ble det påvist MRSA-smitte i en besetning i Nordland. Dette må vi, ifølge Mattilsynet, forvente.

Selv om man gjør det man kan for å forhindre smitte, vil det skje. Det er imidlertid viktig at vi fortsetter å overvåke besetningene tett slik at vi oppdager smitten så fort som mulig, og at besetningene gjør det de kan for å forebygge smitte, sier Åmdal.

I 2018 kom det nytt regelverk om smittebeskyttelse i svinebesetninger. Målet er å forhindre smitte fra mennesker til dyr.

Regelverket sier at du skal bruke beskyttelsesutstyr dersom du har vært i en risikosituasjon. Risikosituasjoner kan være at du har besøkt dyrehold i utlandet, eller at du har vært i en besetning som har vært positiv. Dersom du tester deg og har negativ test kan du gå inn i fjøset uten beskyttelsesutstyr, sier Åmdal.

Rapporten fra overvåkningsprogrammet finner du på Mattilsynets hjemmesider.

Powered by Labrador CMS