Iman Winkelman, ny leder for Virke Servicehandel. (Foto: Karine H. Henriksen)
Iman Winkelman, ny leder for Virke Servicehandel. (Foto: Karine H. Henriksen)

– Conveniencebransjen er i en brytningstid

Iman Winkelman i Virke KBS sier bransjen står i en brytningstid der hele mobilitetsmarkedet er i endring. Det er et uttalt ønske om at færre skal kjøre bil, vi får et økt fokus mot de kollektive knutepunktene samtidig som det foregår en konkurranse mellom kiosk, bensin og dagligvarehandelen. Han har i likhet med sin forgjenger kastet seg inn i debatten om salg av alkoholholdige drikkevarer i kiosk og bensin.

Publisert

Av: Karine H. Henriksen

I fremtiden vil det for bransjen handle om hvilken energiform bilistene forholder seg til. Det er et uttalt ønske om at færre skal kjøre bil og det har allerede dukket opp konsepter for bildeling.

Denne urbaniseringen vil fortsette, og man får et økt fokus mot de kollektive knutepunktene. Dette kommer til å prege denne næringen fremover i tid, sier Iman.

Lik konkurranse

Det foregår også en konkurranse mellom kiosk, bensin og dagligvare hvor dagligvare har hatt fordel av salg av bestemte varer, eksempelvis alkohol. Og utviklingen går i retning av at stadig flere dagligvarebutikker setter opp drivstoffanlegg, samtidig som de også har salg av alkohol.

Mange dagligvarebutikker er opptatt av det grønne skiftet, og setter dermed opp el-ladepunkter utenfor eget butikklokale. Dette gjør forskjellene mellom kiosk, bensin og dagligvare stadig mindre i tiden som kommer, sier Winkelman.

Frykten fra 2004 der man tenkte at dagligvarehandelen ville ta over for bensinstasjonene, er dermed ikke ubegrunnet. Linjene mellom de to bransjene hviskes stadig ut, til fordel for dagligvarehandelen.

Salg av alkoholsvake drikker er den største kategorien for dagligvarehandelen. De selger alkohol for 12-13 milliarder hvert år, og til sammenligning selges det brød for 5 milliarder. I tillegg er fortjenesten på øl langt høyere enn på brød. Per i dag ligger det et statlig forbud mot å selge øl i vår næring. Vårt ønske er at kommunene kan ta stilling til dette, slik de gjør med dagligvarebutikkene.

Godt for distriktspolitikken og trafikksikkerhet

Iman og Virke mener dette kan være et godt bidrag i distriktspolitikken, nettopp for å kunne opprettholde drivstoffutsalg i bygdene.

Forsvinner drivstoffutsalgene og infrastrukturen, da vil folk flytte til mer sentrale strøk.

Det vil være et behov for alle typer drivstoff i årene fremover, spesielt med tanke på litt mer rurale strøk som vi finner i nord. Her kjører man gjerne 50-60 mil i ett strekk. Vi har også en hel transportnæring på våre veier. Alle lastebiler som kjører fra Kirkenes i Finnmark via Fauske og videre ned i Norge trenger et godt nett av bensinstasjoner langs veien. Vi trenger hvilesteder langs veien, der man også kan gi energi til kroppen i form av mat. Det handler igjen om trafikksikkerhet langs våre veier. Hvis mange av våre stasjoner langs vei blir borte, tror jeg vi vil se det igjen på ulykkesstatistikken. Det er ikke bra, sier han i et intervju i Convenience.

Får støtte av Frp

Det er snart ikke forskjell på en bensinstasjon og en kolonialbutikk, så hvorfor det ikke skulle være ølsalg på en bensinstasjon, det forstår vi rett og slett ikke, sier Morten Ørsal Johansen, som representerer Frp i Stortingets næringskomité til TV2.

Flere partier har i mediene uttrykt skepsis til det forslaget, men utfallet og behandlingen av Stortingsmeldingen vet vi fortsatt ikke.

Vi opplever at denne saken får stadig større støtte i Stortinget, etter som denne saken er modnet mer og mer over tid, sier Iman.

Skap lokalt engasjement!

Winkelman oppfordrer samtlige bransjeaktører med sine medarbeidere, til å gjøre dette til et tema i sitt eget lokalmiljø.

Det fordi dette handler om politiske prosesser, og da er det viktig å skape forståelse utenfor vår egen næring om hvorfor denne saken er så viktig. Vi ønsker alle å skape vekst i vår bransje. Det handler om å sikre arbeidsplasser og lokale destinasjoner langs vei - men da må vi også ha like konkurransevilkår, avslutter Ivan Winkelman.

Lang debatt

I 2004 forsøkte bensinstasjonenes bransjeorganisasjon Norsk Petroleumsinstitutt å få norske myndigheter til å tillate salg av alkohol på norske bensinstasjoner. Bransjeorganisasjonen argumenterte med at dagligvareforretninger nylig hadde fått lov til å selge bensin. I 2009 kastes Frp seg nok en gang inn i debatten om å tillate salg av alkohol i KBS.

Til behandling i Stortingets næringskomité

Nå foreligger det en stortingsmelding om varehandel til behandling i Stortingets næringskomité. Forslaget om å tillate salg av alkohol i kiosker og bensinstasjoner er del av meldingen, men i innstillingen gjør Næringsdepartementet det klart at de ikke vil gå videre med forslaget.

Convenience kommer ut seks ganger årlig og setter søkelys på dagens og morgendagens serveringssteder for travle mennesker.

Les mer om bladet

Bestill abonnemnent

Last ned bladet elektronisk

Følg oss på Facebook

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

PRØVELES EN UTGAVE GRATIS!

Powered by Labrador CMS