Nortura sikrer matforsyningen

Nortura har fullt fokus på å opprettholde forsyningsplikten sin av matvarer til forbrukerne.

Publisert Sist oppdatert

Matforsyning, herunder produksjonsanlegg, distribunaler, logistikksystemer og butikker er definert som en kritisk samfunnsfunksjon.

Anne Marit Panengstuen (Foto: Nortura)
Anne Marit Panengstuen (Foto: Nortura)

Sentral beredskap

- I den pågående situasjonen er det derfor svært viktig at Nortura sin produksjon fungerer fullt ut og at våre medarbeidere er operative, slik at vi kan levere mat til forbrukerne, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Nortura har satt sentral beredskap, og følger nøye med på situasjonen og vurderer fortløpende hvilke tiltak som må gjennomføres. Vår produksjon går som normalt.

Unngå hamstring

Det har allerede vært omtalt i mediene at det har vært en stor salgsøkning på langtidsholdbar mat. Nortura slutter seg til handelens oppfordring om å ikke hamstre mat.

- Vi er ikke i ferd med å gå tomme og produksjonen vår går som normalt. Vi har alltid råvarer til langtidsholdbar mat på lager, slik at vi er i stand til å håndtere situasjoner som dette. Selvsagt må vi ta forbehold om at det kan bli krevende å sikre enkelte produkter hvis salget er unormalt høyt over tid, men per i dag er altså ikke dette en utfordring, sier Panengstuen.

En kritisk samfunnsfunksjon

Nortura gjør likevel risikovurderinger av hvilke produkter de må prioritere å få ut til forbrukerne hvis det blir nødvendig å redusere produksjonskapasitet.

Fordi Nortura er definert som en kritisk samfunnsfunksjon har våre medarbeidere som får utfordringer som følge av at skoler og barnehager stenger krav på tilsyn av sine barn i sin kommune.

- Vi følger nå dette opp og er glad for at myndighetene er tydelige på at det skal legges til rette slik at medarbeidere i viktige funksjoner for Norge har mulighet til å gå på jobb.

Her er tiltakene Nortura har iverksatt:

I produksjonen:

- Fabrikker skal ikke ta imot eksternt besøk med mindre det er forretnings- og driftskritisk. Dette tiltaket har også en hensikt i å begrense bruken av verne- og engangsutstyr.

- Vi har forsterket våre allerede strenge hygienerutiner og renhold på fabrikk.

- Vi følger opp våre underleverandører når det gjelder leveranser av innsatsfaktorer som hygieneutstyr.

- Vi gjør likevel risikovurderinger av hvilke produkter vi må prioritere å få ut til forbrukerne hvis det blir nødvendig å redusere produksjonskapasitet.

- Disse tiltakene handler om å begrense muligheten for at medarbeidere blir syke og må være hjemme fra jobb. Myndighetene beskriver det som usannsynlig at korona kan smitte fra mat eller emballasje.

I vår administrasjon:

- Fra og med 11.mars gjennomfører Nortura hjemmekontor for alle ansatte på hovedkontoret i tråd med myndighetenes anbefaling. Dette er et tiltak for å begrense muligheten for smitte som følge av reise til og fra jobb i de store byene, men også knyttet opp mot det å redusere tetthet mellom ansatte.

- Nortura-ansatte skal ikke delta på eksterne seminarer, konferanser og større møter. Alle interne møter som innebærer reising eller tilreising, og som kan avholdes på Skype skal avholdes på Skype. Møter som ikke er forretnings- eller driftskritisk og som ikke kan gjennomføres på Skype skal utsettes på ubestemt tid.

- Tjenestereiser innlands begrenses mest mulig. Tjenestereiser til utlandet stanses. I tråd med myndighetenes råd oppfordrer Nortura sine ansatte til å vurdere grundig om private utenlandsreiser er nødvendig å gjennomføre. Både flytrafikken i Europa og flyplasser i Norge kan blir stengt ned.

Powered by Labrador CMS