20 bedrifter signerte avtale om sunnere kosthold

Fredag signerte 20 bedrifter en avtale om sunnere mat, her er 16 av representantene fra de ulike virksomhetene sammen med helseminister Bent Høie. (Foto: Karine Hildonen Henriksen)

Fredag 7. april signerte 20 medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke avtale med helse- og omsorgsminister Bent Høie om å legge til rette for et sunnere kosthold i befolkningen.

(Foto: Monica Strømdahl)

 – Litt sunnere mat og drikke kan gjøre store forskjeller for helsa til folk flest. Vi ser at vi kan få resultater gjennom samarbeid med næringen. Dette er også er i tråd forbrukernes ønsker. Jeg er glad for at i Norge har en næring som tar et tydelig samfunnsansvar, og at stadig flere bedrifter deltar i den nasjonale dugnaden for en bedre folkehelse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Gjensidig forpliktelse
I desember i fjor signerte mat- og drikkenæringen og myndighetene Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold i befolkningen. Avtalen etablerer en gjensidig forpliktelse om å nå konkrete målsetninger for en bedret folkehelse.

– Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold er, så langt vi er kjent med, det mest omfattende samarbeidet på dette området mellom myndigheter og næringsliv i noe land. Avtalen bygger på en god norsk tradisjon for at samarbeid både skaper konkurransekraft i bedriftene, og bidrar til å realisere politiske mål for samfunnsutviklingen. I bunnen ligger gjensidig tillit og tro på at denne måten å arbeide på gir bedre resultater enn reguleringer og avgifter, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Bedrifter som ønsker å bidra i arbeidet for et sunnere kosthold signerer en tilslutningsavtale med myndighetene. Bedriftene forplikter seg til å legge til rette for et sunnere kosthold i befolkningen gjennom eksempelvis:

  • Produktinnovasjon, reformulering, porsjons- og pakningsstørrelser samt utvikling av nye produkter.
  • Fremme sunnere alternativer og valgmuligheter som understøtter intensjonsavtalens målsettinger

Siden desember i fjor har tilsammen 27 bedrifter sluttet seg til arbeidet.

En samstemt bransje
Tilslutningsavtaler ble i dag signert av Coca-Cola European Partners, Finsbråten AS, Fjordland AS, Jæder Ådne Espeland AS, Kavli Norge AS – O. Kavli AS, Kavli Norge AS – Q-Meieriene, Maarud AS, AS Pals, Ringnes AS, Synnøve Finden AS, Nærbakst AS, Findus Norge AS, HOFF SA, Gartnerhallen SA, Fatland, Lerum AS, Berentsen Brygghus, Mondelez, Norrek Dypfrys AS, Hennig Olsen og Brynild Gruppen.

Tidligere har NHO-medlemmene Grilstad, Mills, Nestlé, Norgesmøllene, Nortura, Orkla og Tine signert avtaler med ministeren.

Tilslutningsavtalen ble i desember også signert av BAMA, Kolonial.no, Rema 1000 og Norgesgruppen.

Bedriftene arbeider med sine produkter ut i fra sine forutsetninger.  I en mangfoldig mat- og drikkenæring produserer noen bedrifter hverdagsmat, mens andre lager mat og drikke til fest og til de mer sjeldne anledningene. Konkurransen mellom ulike bedrifter er, og skal være, hard og skape utvikling, energi og innovasjoner.

Les mer om Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

Relaterte artikler