10 millioner til forskning, utvikling og kompetanseheving

norgesgruppen-grofondet

Gartnerhallen, NorgesGruppen og BAMA har opprettet Grofondet på 100 millioner kroner. Fondet skal gi økt verdiskaping og forbruk av norsk frukt og grønt. I dag ble søkesiden offisielt åpnet under Gartnerkongressen 2016.

Runar Hollevik, konsernsjef i Norgesgruppen og styreleder for fondet.

– Vårt ønske er at midlene skal brukes til forskning, utvikling og kompetanseheving, og komme hele verdikjeden til gode med bedre og flere produkter, fra jord til bord, fra bonde til forbruker, sier konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik i en melding. Han er styreleder for fondet.

100 millioner til styrkning
Pengene i Grofondet stammer fra salg av eiendommen på Økern. De tre aksjonærene, som eide eiendommen gjennom selskapet Gro AS, ble enige om å sette av 100 millioner kroner for å styrke en bærekraftig produksjon av norsk frukt og grønt.

Hva kan det søkes om midler til?
Det vil bli tildelt omtrent 10 millioner kroner i året fra Grofondet, fordelt på tre runder. Fondet vil gi støtte til ulike typer prosjekt:

  • Om lag 50 prosent til FoU inkludert doktorgradsstipendiater. Grofondet er å anse som private midler og det er et mål at FoU midlene fra Grofondet skal utløse ytterligere offentlig finansiering.
  • Om lag 40 prosent til utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden (produsenter, produsentsammenslutninger, pakkerier) inklusiv veiledning, rådgivning og nettverksbygging.
  • Om lag 10 prosent til kompetanseheving. Stipender til relevant masterutdanning for grøntnæringen ved anerkjente studiesteder i Norge og internasjonalt, samt til etterutdanning og rekruttering i verdikjeden.

– Det er satt klare mål for fondet, og vi håper på mange spennende søknader for økt produksjon og verdiskaping, eksempelvis flere helårsproduksjoner, hydroponics i ulik skala, robotisering og sortsutvikling. Ikke minst håper vi på prosjekter som vil friste oss forbrukere til å spise mye mer frukt og grønt enn vi gjør i dag, sier Alvhild Hedstein, leder for fondet.

Søknadsportalen på www.grofondet.no er nå åpnet, og første tildeling av midler vil skje i februar 2017.

 

Relaterte artikler